Filmavond

Vanaf januari 2019 zal de eerste samentafel van de maand (de eerste donderdagavond) van de maand een samentafel gewijd worden aan een film. Voor januari heeft Hedwig Kauffman dit voorbereid en hieronder haar bewogenheid bij de gekozen film. Ik, de

De Kracht van Verbinding

Ik geloof in de kracht van verbinding. Als er verbinding ontstaat creëert dat ruimte. Ruimte voor (begrip voor) elkaar, ruimte voor andere inzichten en zienswijzen. Als veroorzaker bij netwerkcoöperatie desamentafel veroorzaak ik dan ook graag verbinding met personen, teams en

Snorkelende Hictologen op Bonaire

Afgelopen maart  2018 begon voor De Hictoloog een nieuwe reis, met een bijzondere opdracht op een bijzondere plek. Marco van Alderwegen, samenbrenger en Sebastiaan van Sandijk hebben een 10-daags werkbezoek gebracht aan Fundashon Mariadal, de ambulancedienst-ziekenhuis-verpleeghuis-thuiszorg-wijkverpleging-ouderenopvang-organisatie op het Benedenwindse eiland

Verwarde Personen

Gemeenten hebben de opgave om voor 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag te realiseren en te implementeren. Persoonsgericht en domeinoverstijgend werken met als uitgangspunt de eigen kracht en leefwereld van de persoon. Heldere regie

Interview met Nathalie Gispen

Interview met Nathalie Gispen van GispenEffect (richt zich op persoonlijke- en organisatieontwikkeling) aan De Samentafel bij de Hictoloog. Wat bracht je naar de Samentafel? Mijn zusje, Lúthien Gispen is omdenker bij De Hictoloog. Op haar uitnodiging ben ik graag ingegaan.

De markt?!

Er wordt vaak gefilosofeerd en gediscussieerd over de wenselijkheid van marktwerking in de zorg. Keuzevrijheid bij de cliënt, patiënt en burger zijn de leidende adagia. De werkelijkheid is echter een andere…