Tegenslag of Weerslag deel 3 – De betekenis achter verborgen bestuurders

Tegenslag of Weerslag deel 3 – De betekenis achter verborgen bestuurders

In de lente-nieuwsbrief beweerden we dat tegenslag in de ontwikkeling van organisaties al snel wordt gezien als iets dat door externe factoren bepaald wordt: jammer, pech, volgende keer beter. We bekeken we of er oorzaken zijn die veel dichterbij liggen, namelijk binnen in de organisatie zelf. Die maken dat zaken anders lopen dan de leiding voor ogen heeft. We noemden dat verborgen bestuurder: de do’s en dont’s die door de jaren heen een dwingende invloed op het reilen en zeilen van organisaties ontwikkeld hebben.

Stollen en Smelten

Mijn leeftijd is 73 jaar en dus…ben ik een oudere. Voor mij is een heel systeem van (ouderen)zorgstelsels en beleidsterreinen in het leven geroepen. En als ik dat wil (en eventueel ook als ik dat niet wil) loop ik grote

Samen Sturen

Samen sturen was het thema van de laatste Thema Samentafel. Aan de hand van het model van de organisatiegyroscoop ontspon zich een boeiende uitwisseling van ervaringen en uiteenzettingen. Ik realiseerde me achteraf dat een cultuur-mechanisme aan die tafel weinig expliciet

Leiderschap in contact

Ik hou van etymologie, het zoeken naar de oorspronkelijke betekenis van woorden. Zo heb ik in 2011 mijn boek de titel ‘Leiderschap in Contact’ meegegeven. (Website: leiderschapincontact.nl). Die combinatie van woorden kwam als vanzelf in me op toen ik terugkeek