Nieuws over de lerende netwerken

Nieuws over de lerende netwerken

De tweede leergang van het lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid is bijna afgerond. Er wordt druk gewerkt aan de eindrapportage en de publicaties die voor dit netwerk relevant zijn als naslagwerk. Deze leergang heeft ons inzicht gegeven over hoe je vanuit de Wzd via vrijheid en veiligheid naar het maken van ethische afwegingen kan komen.

De Kracht van Verbinding

Ik geloof in de kracht van verbinding. Als er verbinding ontstaat creëert dat ruimte. Ruimte voor (begrip voor) elkaar, ruimte voor andere inzichten en zienswijzen. Als veroorzaker bij netwerkcoöperatie desamentafel veroorzaak ik dan ook graag verbinding met personen, teams en