14 februari John van den Hout over Zingeving

John heeft gesproken over het onderscheid tussen weten, beseffen en ondervinden. Over de ontmoeting van elkaar in het midden, niet om de waarheid te vinden in zijn algemeenheid, maar om te weten hoe het is voor díe persoon. Hij heeft daarvoor ook de 4 Zetten van René Gude toegelicht (het zinnelijke, het zintuigelijke, het zinrijke en het zinvolle), die we kunnen gebruiken als handvat om de zin en onzin van zorg en onze zorgorganisaties te onderzoeken en onze eigen zin in het werk.

Na zijn toelichting merkten we hoeveel dat losmaakte bij ons zelf, als wij nadachten over wat ons zin geeft in ons leven. We spraken geanimeerd met elkaar en maakten deze verbinding ter plekke door te spreken over onze ervaringen. Over het interviewen van een terminale man en wat je daarin kunt betekenen voor elkaar. Over de zorg voor kinderen en hoe dan om te gaan met je werk, wat is zinvol? Deze ervaringen en ook het delen ervan, geven ons voeding in ons dagelijks leven.


7 maart de film van Annie Zijlstra: ‘As it is in heaven’

De film heb ik ervaren als een aanklacht tegen schijnheiligheid. Tegen boter op het hoofd.
En een pleidooi voor echtheid en voor de verbindende kracht van muziek!

In de kleine gemeenschap die wordt geportretteerd komt allerlei verborgen leed naar voren: pesten, huiselijk geweld, uitsluiten van zwakker begaafden, gebrek aan daadwerkelijke hulp.  Wat is de verantwoordelijkheid van het individu en waar komt de verantwoordelijkheid van de gemeenschap in beeld?

In onze samenleving pleiten we tegenwoordig ook voor participatie, voor barmhartigheid, naar elkaar omkijken, noaberschap, de strijd tegen eenzaamheid, noem maar op, maar als we deze film zien beseffen we dat dit helemaal niet makkelijk is. Het betekent ook durven opstaan tegen mensen die machtiger, succesvoller of sterker zijn. Vaak betekent het ook opstaan tegen je eigen angsten en kwetsbaarheden. Dat vereist veel moed. Ook om je eigen oordeel op te schorten. Het doet me denken aan de documentaire van Michael Jackson ‘Leaving Neverland’.

Hoe moeilijk kan je je verweren en kan een hele gemeenschap zich verweren tegen onrecht? En hoe snel staan we klaar met onze oordelen?
In ons nagesprek over de film kwam de kritiek op de kerk naar voren. In deze film wordt de kerk weer als een dogmatisch instituut neergezet. Draagt de regisseur hier een klein beetje zelf bij aan veroordeling, datgene juist waartegen hij strijdt? Een tip: op dit moment twee interessante afleveringen: Jacobine Geel in gesprek met Remco Veldhuis over zijn theatervoorstelling ‘Lang verhaal kort’!

 

14 maart Otto Delleman over de weg van persoonlijk herstel

Tijdens deze zeer inspirerende Samentafel heeft psychiater Otto Delleman over de werking van ons brein gesproken. Aan de hand van een schematisch model, heeft hij inzichtelijk gemaakt hoe ons brein werkt in verschillende lagen en hoe herstel van schade het beste kan plaatsvinden op de verschillende niveaus.

Aan het slot van deze boeiende bijeenkomst beschreven we: ‘Van geest naar bewegen. De essentie van persoonlijk herstel is het schakelen tussen niveaus in het brein en het bewandelen van nieuwe wegen.