Dat Ene Boek

ene boek

Er is een boek uitgekomen van een gevangenisdirecteur. Zijn levensverhaal. Het is een boek van en over Frans Douw. Ik ken Frans. Toon Walravens, ervaringsdeskundige vanuit de GGZ heeft mij ooit betrokken bij de Stichting Herstel en Terugkeer. Frans en

Inleiding Van Zorg naar Leven

Inleiding Van Zorg naar Leven

Er zijn veel ontwikkelingen gaande in de zorgsector. Je kan zien dat er steeds meer contouren ontstaan van datgeen waar we naartoe werken.

Zo is voor de zomer het programma WOZO bekend geworden, waarin zorg voor ouderen in combinatie met het langer thuis blijven wonen centraal staat. Recent is het Integraal  Zorgakkoord bekend geworden waarin de samenwerking in de keten steeds belangrijker wordt. Ook is bekend geworden dat de NZA de tarieven voor het vastgoedcomponent weer verlaagd.

Sociale samenhang versterken door morele reflectie? 

Sociale samenhang versterken door morele reflectie? 

In vele gesprekken die wij voeren binnen onze professionele omgeving, binnen desamentafel, maar ook in de privé omgeving, blijkt hoezeer mensen zich zorgen maken over het gebrek aan sociale samenhang in onze samenleving. De samenleving polariseert, mensen staan tegenover elkaar, we luisteren niet naar elkaar, feiten doen er niet meer toe, het onderling vertrouwen staat onder druk.….de samenleving is uitermate geïndividualiseerd, maar nog nooit ging het in essentie zo weinig over dit individu, de mens. Velen voelen zich los gezongen, voelen zich alleen staan, de psychische problematiek is enorm groot. Hoe tegenstrijdig. In geen enkel tijdperk beschikten we over zoveel mogelijkheden tot verbinding, maar nog nooit voelden we ons zo niet verbonden. In weerwil van Rutger Bregman’s ‘De meeste mensen deugen’, gingen vele mensen tijdens de Coronacrisis toch echt wc papier hamsteren, hoewel Rutger dat graag wilde zien als een manipulatie van de media. 

De Leefprofessional

De Leefprofessional

Van zorg naar leven, dat is ons motto, onze visie en het uitgangspunt. Hoe creëren we dit? Waar begin je? In dit proces helpt het soms om tegenover iets bestaands iets nieuws te zetten zodat er vanuit een nieuw perspectief naar iets bestaand gekeken worden. Zo ontstaat er een discussie over of het bestaande nog wel aansluit bij de wenselijke situatie.

De STAAT

De STAAT

Ik ga het vandaag in deze column niet hebben over de band De Staat uit Nijmegen met Torre Florim als boegbeeld. Deze band kreeg overigens in 2016 als eerste echte popgroep een aanmoedigingssubsidie van de staat, de overheid. Was veel over te doen. Ik vond het wel mooi.

Tegenslag of Weerslag deel 3 – De betekenis achter verborgen bestuurders

Tegenslag of Weerslag deel 3 – De betekenis achter verborgen bestuurders

In de lente-nieuwsbrief beweerden we dat tegenslag in de ontwikkeling van organisaties al snel wordt gezien als iets dat door externe factoren bepaald wordt: jammer, pech, volgende keer beter. We bekeken we of er oorzaken zijn die veel dichterbij liggen, namelijk binnen in de organisatie zelf. Die maken dat zaken anders lopen dan de leiding voor ogen heeft. We noemden dat verborgen bestuurder: de do’s en dont’s die door de jaren heen een dwingende invloed op het reilen en zeilen van organisaties ontwikkeld hebben.

Dat Ene Boek

Dat Ene Boek

Hebben jullie weleens gehoord van de schrijver Roman Krznaric? Ik heb denk ik ruim 2 jaar geleden een documentaire over hem gezien waarin hij vertelt over dit boek. Van de zomer heb ik dit boek nog eens herlezen en ja

Dat Ene Boek

Dat Ene Boek

De zomer staat voor de deur en voor velen een mogelijke vakantie in het verschiet. Dat vraagt om een boek en wat is leuker dan een boek te lezen waarin een reflectie op het eigen denken, het eigen voelen, het

Dat Ene Boek

gevoelsarm

Als boekbewaarder heb ik vele interne dialogen met mijzelf als ondervinder. Die hebben erg veel van doen met het boek wat ik deze keer onder jullie aandacht wil brengen. Alvorens ik dat onthul, wil ik in het kort even stilstaan

Schaamte

Een miljoen mensen in Nederland leeft in armoede waarvan een derde al meer dan 4 jaar, langdurige armoede. Onder die miljoen mensen in armoede bevinden zich meer dan 220.000 kinderen. Volwassenen en kinderen die te weinig eten hebben en door

 Dat Ene Boek

 Dat Ene Boek

De schrijver  Christiaan Rhodius is al sinds 2012 als specialist ouderengeneeskunde verbonden aan het Hospice Bardo in Hoofddorp.  Dit is een bijzondere plek die gewoon meedoet in de wijk en  de omgeving. Het is de moeite waard om eens op de site van hospice Bardo te kijken en daarin hun visie, aanpak en betrokkenheid te lezen.

Nieuws over de lerende netwerken

Nieuws over de lerende netwerken

De tweede leergang van het lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid is bijna afgerond. Er wordt druk gewerkt aan de eindrapportage en de publicaties die voor dit netwerk relevant zijn als naslagwerk. Deze leergang heeft ons inzicht gegeven over hoe je vanuit de Wzd via vrijheid en veiligheid naar het maken van ethische afwegingen kan komen.

Stollen en Smelten

Mijn leeftijd is 73 jaar en dus…ben ik een oudere. Voor mij is een heel systeem van (ouderen)zorgstelsels en beleidsterreinen in het leven geroepen. En als ik dat wil (en eventueel ook als ik dat niet wil) loop ik grote

De praktijk

In mijn opdrachten kom ik vaak de vraag tegen hoeveel ruimte of regelruimte krijgen teams of medewerkers? En hoe verantwoorden zij hetgeen wat ze doen? Het is een vraag die het management vaak bezig houdt. De medewerkers in de teams

Teun Sluijters

Eind 2020 ben ik lid geworden van Coöperatie De Samentafel. Een mooie, diverse groep mensen die zich verbonden voelt met de zorg. Ik ben als organisatie adviseur en interim manager actief in zorg en sociaal domein en ik voelde me

desamentafel verhuist!

De afgelopen weken hebben wij de Samentafel van onze coöperatieve vereniging desamentafel verplaatst. Met elkaar hebben wij virtueel de Samentafel uit het Newday Offices kantoor in Amersfoort gesjouwd en naar de locatie van High Select in Hoevelaken gebracht. Nouschka Haven,