De markt?!

Er wordt vaak gefilosofeerd en gediscussieerd over de wenselijkheid van marktwerking in de zorg. Keuzevrijheid bij de cliënt, patiënt en burger zijn de leidende adagia. De werkelijkheid is echter een andere…