Met Bereidheid tot verandering, het adviesrapport van de commissie-Dekker, werd 32 jaar geleden voor het eerst een integrale visie op de gezondheidszorg gepresenteerd. Belangrijk adagium uit dit advies (en ik doe met één uitspraak het advies zeker tekort) is minder overheid en meer markt. Een groot geloof in de structurerende werking van de markt heeft geleid tot een beleidslijn van opvolgende kabinetten van meer concurreren, nieuwe toetreders tot de markt van gezondheidszorg. De commissie-Dekker is tot stand gekomen tijdens het tweede kabinet-Lubbers. Toen waren er al grote zorgen over de zorg, vergelijkbaar met die van nu wat betreft omvang en aard: vraagexplosie, star systeem, kostenbeheersing, verkeerde of onvoldoende prikkels.

De vraagstukken waar we op dit moment voorstaan zijn gelijk aan de vraagstukken waar de commissie Dekker destijds mee aan de slag is gegaan. Belangrijk nieuw thema is de verhouding tussen de stijging van de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt. ‘Mind the gap’, zou ik zeggen. Innovatie, anders kijken, anders doen, aandacht voor gezond leven (preventie), Van zorg naar leven, kunnen daarin een belangrijke bijdrage gaan leveren. En dit vraagt naar mijn mening meer SamenWerken in de regio.

In maart 2019 kwam daarbij Minister Hugo Borst ‘uit de kast’ met zijn uitspraak De zorg heeft minder markt en meer samenwerking nodig. Daarmee gaat De Jonge lijnrecht in tegen de beleidslijn van coalitiepartner VVD, die marktwerking tot een van haar kroonjuwelen rekent. Toch heeft dit niet tot heftige debatten geleid in de Tweede Kamer, waarmee naar mijn idee kan worden aangenomen dat SamenWerken in gaat worden en concurreren uit.
De regio is aan zet. Niet meer fuseren tot grotere bovenregionale organisaties, maar coöpereren tot regionale integrale netwerken gericht op klantwaarde. Hoe gaan de regionale partijen dit oppakken?

In Zwolle, waar ik actief ben als interim bestuurder van Zonnehuisgroep Ijssel-Vecht, zie ik het beeld dat Hugo de Jonge schetst ook. Veel (nieuwe) aanbieders (zorg aan huis) die met eigen auto’s in hetzelfde complex zorg leveren. Meerdere aanbieders voor geriatrische revalidatie in Zwolle, allen met een suboptimale schaalgrootte. Grote uitdagingen op het vlak van innovatie, arbeidsmarkt en het passend/persoonlijk maken van het aanbod.

Ik zeg….niet concurreren/fuseren maar coöpereren op klantprocessen.

Marco van Alderwegen

Van concurreren-fuseren naar coöpereren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.