• zoekt samen mét jou naar oplossingen en alternatieven die mogelijk zijn en energie vrijmaken om verder te gaan.
  • zet het wezenlijke van jouw organisatie of vraagstuk centraal.
  • wil een maatschappelijk bijdrage leveren in het belang van de eindgebruiker en burger.
  • doet daadwerkelijk in woord en daad mee. Hij of zij voelt zich mede verantwoordelijk en is aanspreekbaar op wat zich aandient c.q. waar we mee bezig zijn.
  • neemt altijd de kennis en expertise van collega-samentafelaars mee.