Ik geloof in de kracht van verbinding. Als er verbinding ontstaat creëert dat ruimte. Ruimte voor (begrip voor) elkaar, ruimte voor andere inzichten en zienswijzen. Als veroorzaker bij netwerkcoöperatie desamentafel veroorzaak ik dan ook graag verbinding met personen, teams en organisaties. Niet alleen geeft het aanjagen van verbinding mij persoonlijk veel energie, ik ben ervan overtuigd dat verbinding de sleutel is tot het vinden van oplossingen voor moeilijke opgaven.

Vorig jaar ben ik om die reden, samen met enkele andere aanjagers, een lerend netwerk gestart met enkele VVT-organisaties. Het thema van dit netwerk is Vrijheid en Veiligheid voor bewoners van verpleeghuizen of andere locaties in relatie tot de Wet Zorg en Dwang. Met dit lerende netwerk willen we verbinding faciliteren tussen de betrokken partijen. Waarbij de verbinding an sich een mooi resultaat is, maar meer nog een middel is om te komen tot een doel. Dat doel is in dit geval het creëren of formuleren van een visie omtrent de vrijheid en veiligheid van bewoners om van daaruit de Wet Zorg en Dwang te interpreteren. In plaats van het dwingend volgen van de letter van de wet, soms zelfs ten koste van de vrijheid en veiligheid van de bewoner.

Twee belangrijke componenten van het lerende netwerk zijn Samen Leren en Samen Realiseren. Deze twee componenten brengen mensen, ideeën en energie bij elkaar en vormen belangrijke en krachtige bouwstenen om tot oplossingen voor (ingewikkelde) opgaven te komen. Het lerend netwerk kun je ook zien als een reis, een proces. Deelnemen aan een lerend netwerk kost tijd en het is op voorhand voor de deelnemers niet altijd duidelijk wat het gaat opleveren. Waarom organisaties toch meedoen? Omdat ze worden gedreven door een verlangen. Een verlangen om het beter te doen en het anders te organiseren. En ik help hen graag dat verlangen middels verbinding te realiseren.

Hoe we de juiste ondersteuning voor ouderen met een toenemende vraag organiseren roept nog verschillende vragen of thema’s op die ik graag met een lerend netwerk zou willen adresseren. Ik heb daar zelf al een aantal ideeën over, maar ik hoor graag hoe jij daarover denkt. Wat zijn jouw suggesties? Ik hoor het graag!

Peter Hoekstra
Veroorzaker bij desamentafel

De Kracht van Verbinding

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.