Deze duif is voor velen die zich momenteel letterlijk en/of figuurlijk gevangen voelen. Ik, als vrijmaker, geef je deze duif mee als kerstsymbool; het teken van hoop, vrijheid en vrede.

 

De duif is getekend door Sameer Khalili, een statushouder uit Syrië. Hij tekende deze, zichzelf bevrijdende, vredesduif toen hij nog vluchteling was. Het was zijn symbool van hoop op vrede. Intussen heeft hij zich met zijn vrouw in Nederland gesettled en hebben ze in Utrecht de vrede en hun  draai  hervonden.

 

Dries Oosterhof,
vrijmaker