Tweeënenhalf jaar geleden heb ik mij als omdenker bij De Hictoloog aangesloten. Ik startte als zelfstandige en omarmde het gedachtengoed van De Hictoloog enorm. Terug naar de bedoeling, oh zo nodig!
Organisaties uit beheersbaarheid helpen te komen. En dit doen met lef en vanuit liefde. Hoe mooi kan het zijn!
Dit alles hebben we vorig jaar vormgegeven in ons manifest: van Zorg naar Leven!

Het voelt als een filosofie die we samen uitdragen. Middels De Samentafels, waarin we creatieve processen met elkaar ervaren, heb ik het gevoel dat we kleine zaadjes planten. Zaadjes die langzaam aan het groeien zijn, tot iets collectiefs, tot iets moois!
En wat draag ik daar graag mijn steentje aan bij.

Ondertussen leren, groeien en ontwikkelen we als Hictologen ook, zowel als individu, als in het collectief. Zo hebben we de vorm van De Hictoloog vanaf vorig jaar, omgegoten in een coöperatie.
Een spannend en mooi proces, waar de nodige creativiteit bij komt kijken.
De inhoud staat bij ons voorop! Hoe vinden we, samen met anderen, nieuwe wegen? Hoe benutten we elkaars talenten en hoe houden we de energie van een Samentafel vast?
En ook deze inhoud en energie heeft een vorm nodig. Een coöperatie dus. En die coöperatie heeft een voorzitter nodig.

Ik heb dit stokje, deze mooie rol, afgelopen december van John van den Hout overgenomen. Het voelt als een eer! John heeft deze rol de afgelopen 2 jaar met verve en op zijn eigen ludieke wijze ingevuld. We zijn hem daar zeer dankbaar voor.
En het is des Hictologen om deze overgang te gebruiken om in beweging te blijven. Dat betekent dat ik het niet alleen ga doen. Peter Hoekstra zal samen met mij het voorzitterschap invullen. Samen, dat is een van onze uitgangspunten. En zo vullen we het nu dan ook in.

Dit jaar wordt een mooi jaar voor ons. We zijn en blijven in transitie, samen met iedereen die geïnteresseerd is dit met ons te doen.
We doen alles vanuit onze filosofie, vanuit het manifest en richten ons op drie thema’s dit jaar. Hier zullen we in de volgende nieuwsbrief bij stil staan.
Ik draag hier graag, nu als voorzitter, mijn steentje aan bij.
We bewegen van Zorg naar Leven en doen dit Samen!

Ben je benieuwd wat het betekent om Hictoloog te zijn en eventueel te worden? Wil je hier meer informatie over. Zoek dan contact met ons via het formulier op de website.