De schaduw van de zwarte hond met als ondertitel: Depressie als symptoom van onze tijd

Alles is energie en is verbonden. Ik ga daar steeds meer in geloven en het lijkt er steeds meer op dat we dit anders gaan begrijpen, anders kunnen verklaren, anders willen beseffen. Jij en ik zijn twee aparte entiteiten die qua energie, qua trilling ook verbonden zijn. Net zo goed als planten, dieren en ja ook stenen. Ieder met een andere trilling.
In het boek de schaduw van de zwarte hond gaat het ook hierover. Prof. Dr. Paul Verhaegen schrijft in zijn voorwoord bij dit boek over Bert van den Bergh het volgende:

‘In zijn visie moet depressie meer fundamenteel begrepen worden als het verlies van ritme dat samenvalt met het leven, of van het contact of de voeding met dit leven, en met de wereld, wat een primair teken van gezondheid is. De huidige idealen sturen ons heen en weer tussen een manische ontremming en een al even pijnlijk geremd zijn. In beide gevallen ontdekken we dat we niet langer beantwoorden aan een ritme waarvan we tot dat ogenblik het bestaan niet eens vermoeden. We ervaren dat we een afstemming kwijt zijn tussen onszelf en de wereld, waarbij het o zo moeilijk is om onszelf en die wereld te definiëren. Er is een ander ideaal, dat eenvoud en moeilijkheid combineert. De lezer zal die vinden op het einde van dit boek. De oplossing is niet weggaan, maar ingaan, je laten gaan, precies daar waar je bent. Het leven is niet elders, er is geen elders. Mooier kan ik het niet verwoorden.’
Depressie als beeld voor zowel het individu als de maatschappij. Wij leven in een depressieve maatschappij. In ieder geval in onze Westerse maatschappij. Het is om melancholisch van te worden. En juist van dat melancholische moeten wij niet willen weggaan, we dienen dit juist in te gaan, aan te gaan. In het boek wordt hierbij het woord zelfverstaan geïntroduceerd. Ik wil jullie vragen zelf eens over dat woord te filosoferen. Wat betekent dit voor jou?

Hedwig Kauffman en John van den Hout gaan hierover in december een Samentafel organiseren. Een Samentafel over hoe wij vanuit ons zelfverstaan elkaar kunnen ontmoeten. [aanmelden Samentafel 12 december]

De boekbewaarder van dat ene boek