Bijeenkomsten Inzet extern deskundige

Voor de komende periode staan drie bijeenkomsten gepland, waarin het mogelijk is de casuïstiek te bespreken. De voorbereiding hiervan gebeurt door Peter Hoekstra. Voorafgaand aan de bijeenkomst kan de casuïstiek met Peter gedeeld worden.

De bijeenkomsten gericht op VVT organisaties en kunnen georganiseerd worden naar onderwerp:  

  1. Medicatie
    a. gecamoufleerde toediening van medicatie
    b. gedragsmedicatie buiten de richtlijnen
    c. medicatie bij Korsakov
  2. Beperking van de bewegingsvrijheid, insluiting en toezicht
  3. Beperking van inrichten van het eigen leven en ontvangen van bezoek
  4. Onvrijwillige zorg of beperkingen waartegen geen verzet is, die voortkomen uit cultuur

Voor 2021 zijn de volgende bijeenkomsten gepland. Je kunt jouw casus aanmelden via de button.

Planning Casuïstiekbespreking

27 oktober: 15.00-17.00 uur

22 nov. 2021: 15.00-17.00 uur
aanleveren casuïstiek uiterlijk 12 november a.s.

Voor de bespreking van de casus is een gespreksleidraad beschikbaar dat er voor zorgt dat analyse en oplossingen vanuit verschillende perspectieven worden bekeken, waaronder het ethisch perspectief. De bijeenkomsten van de casuïstiekbespreking duren maximaal 2 uur.

De regisseur zorgt ervoor dat er een verslag komt wat gedeeld wordt onder de deelnemers.

Heb je nog aanvullende vragen? Stuur dan een mail naar peter@desamentafel.nl