Onder de mensen in schulden bevinden zich vele werknemers in schulden. 80% van de werkgevers in Nederland heeft te maken met medewerkers met financiële problemen en is bereid te helpen. 58% geeft aan dit zelfs te zien als een verantwoordelijkheid van de werkgever.

Geldzorgen van werknemers leiden tot minder arbeidsproductiviteit en een hoger verzuim. In alle sectoren zijn er werknemers met problematische schulden. In de sector Overheid en Zorg meer dan 46.000 werknemers.

Bovenstaande blijkt uit een nieuwe studie van Deloitte, uitgevoerd in samenwerking met stichting SchuldenlabNL en werkgeversorganisatie VNO-NCW: ‘(On)zichtbare geldzorgen op de werkvloer’.

De financiële gezondheid van werknemers is een aandachtspunt voor werkgevers geworden.

Werkgevers worden vaak pas laat op de hoogte gebracht van de schulden, meestal pas als er loonbeslag wordt gelegd. De schaamte van de werknemer speelt hierin een grote rol.

Er zijn verborgen en verzwegen redenen die de gezondheid van zorgmedewerkers onder druk zetten. Hierin wordt armoede genoemd (onderzoek Amsterdam UMC naar de gezondheid van zorgprofessionals en de rol van hun werkgevers in de ouderenzorg).

Preventie

Op de site van Nibud.nl staat beschreven hoe preventie van geldproblemen concreet een plek kan krijgen in het HR-beleid. Denk hierbij aan financiële fitheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Het startpunt Geldzaken ontwikkelt geldplannen waarmee medewerkers zelf hun geldzaken in balans kunnen brengen en houden. Als bedrijf of organisatie kun je je aansluiten zodat je deze hulpmiddelen via een eigen kanaal (bijvoorbeeld intranet) kunt aanbieden. Op de website Financieel fitte werknemers kun je hierover alle informatie vinden.

Het bespreekbaar maken op de werkvloer kan helpen om armoede en schulden uit de taboesfeer te halen. Inmiddels zijn er genoeg wegen om informatie te vinden over hulpverlening bij schulden.

Een gebrek aan geld kan ook een obstakel zijn voor werkgevers: voor kleine organisaties worden kosten genoemd als grootste knelpunt om werknemers te helpen met schulden, aldus de onderzoekers van ‘(on)zichtbare schulden op de werkvloer’

Ook met weinig budget kan al een start worden gemaakt met preventie en voorlichting aan werknemers. Denk aan informatie op intranet, flyers en posters.

Pamela Berg, ruimtemaker Financiële gezondheid van de zorgverlener

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *