Terwijl wij dit schrijven, is het nieuwe kabinet 2 dagen aangetreden. Het Coalitieakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomstvan 15 december vormt hiervoor de basis. Veel plannen, doelen op de lange termijn en nog veel onduidelijkheid over het ‘hoe’. De urgentie wordt wel benadrukt en daarbij wordt beloofd het echt op een open en transparante manier te gaan communiceren, rekening houdend met ieders rol. De regering regeert en de Kamer controleert, adviseert, amendeert en besluit. De regering zit niet in de bankjes van de Tweede Kamer en de Tweede Kamer zit niet in de ministerraad. Laten wij dit vooral ondersteunen en de dualiteit gebruiken om elkaar te zien, te horen, te waarderen en te omvatten.

Het binnenlandse publieke domein krijgt in woorden volop prioriteit. Wonen, Onderwijs, Zorg, Gezondheid, Openbaar Bestuur en Rechtsorde. Ook wordt er flink in de buidel getast. Zeker waar het incidenteel geld betreft.

Toch zijn de reacties gematigd en zeker niet anders dan daarvoor. Het lijkt als het het ware een stilte voor de storm. Misschien komt het wel omdat, los van het binnenlandse publieke domein, er zoveel grote onzekerheden op ons af komen.  Denk maar aan klimaat, corona, wereldarmoede, ‘koude oorlog’- gevoel op het wereldtoneel.

En ja, daarbinnen bevinden wij ons als desamentafel. Samentafelaars die middels hun manifest van zorg naar leven niet willen uitsluiten maar willen omvatten, niet willen overtuigen maar willen delen, niet alleen willen praten om te praten maar ook met aandacht willen luisteren, niet polariseren maar reflecteren. En dit alles met elkaar in daden willen omzetten. Kortom wij gaan voortdurend op zoek naar balans, naar het midden en willen die kleuren. Wij gaan bijdragen aan het kleurrijke midden.

Wij, desamentafel als geheel en wij, Dries en John als deel van dit geheel willen 2022 gebruiken om proactief mee te gaan doen in ieder geval vanuit de domeinen Wonen, Zorg, Gezondheid en Welzijn. Wij zijn van plan hiervoor samentafels te organiseren, podcasts  en/of filmpjes te maken, je aan te spreken en uit te nodigen om mee te doen. Kortom om meer en meer in te kleuren en elkaar te ontmoeten in het kleurrijke midden, Wij noemen dat  leven. Als vertrekpunt gebruiken wij hiervoor het door Dries ontwikkelde instrumentarium van de OrganisatieGyroscoop, als contactpunt dan wel contactmoment. Uiteraard komen wij hier nog op terug. Heeft dit artikel je nieuwsgierig gemaakt, dan mag en kun je altijd contact hierover opnemen met Dries Oosterhof (06-54304166 / dries@desamentafel.nl)

 Als afronding willen wij jullie graag de volgende quote meegeven uit het boek Simplicity (Eenvoud) van Edward de Bono:

“….Als er iets gedaan moet worden, doe dan iets. Blijf niet wachten totdat iemand anders in actie komt. Wat iedereen aangaat, gaat ook ieder afzonderlijk aan…”

Wij vinden het publieke domein een domein dat iedereen aangaat.
 Samentafelaars Dries Oosterhof, vrijmaker en John van den Hout, ondervinder

Het publieke domein vanuit het perspectief van ons manifest

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *