Vanuit desamentafel zijn in samenwerking met experts die om desamentafel heen staan, meerdere lerende netwerken die van start zijn gegaan of binnenkort van start gaan.

Zo is recent een kleine groep zorgorganisaties met het lerend netwerk Omgaan met Bezoek gestart. Gebaseerd op enkele onderzoeken wordt een handreiking opgesteld over hoe verwachtingen rondom bezoek gemanaged kunnen worden ten bate van wensen van de individuele bewoner en groep bewoners.

Daarnaast zal in samenwerking met de IVM in november 2020 een lerend netwerk over Medicatieveiligheid van start gaan. De behoefte ligt hier met name op het vlak van meer duidelijkheid creëren ten aanzien van de zogenaamde ‘grijze gebieden’ in de regelgeving.
Het lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid loopt nog. Hier wordt een verdieping gemaakt in best practices rondom de WZD.

Verder staan er nog enkele thema’s klaar die als een lerend netwerk worden opgezet. Hier wordt hard aan gewerkt zodat deze in 2021 van start kunnen gaan.

Desamentafel is recent de samenwerking aangegaan met Kenniz. Bij Kenniz staat het delen van (zorg)kennis centraal. Samen met hun leden en partners streven ze naar het delen van (zorg)kennis en het ondersteunen van het (primaire) zorgproces, waarin de best of class-diensten en producten voor (kleinschalige) zorgorganisaties centraal staan.
Kenniz en desamentafel zullen zich richten op kleinschalige zorgorganisaties en daar thema’s ophalen die aandacht behoeven. Deze worden in de vorm van een leergang of bijeenkomst verder uitgediept.

Wil je meer informatie over de lerende netwerken? Kijk dan op de website: lerend-netwerk.nl

Peter Hoekstra