Er zijn veel ontwikkelingen gaande in de zorgsector. Je kan zien dat er steeds meer contouren ontstaan van datgeen waar we naartoe werken.

Zo is voor de zomer het programma WOZO bekend geworden, waarin zorg voor ouderen in combinatie met het langer thuis blijven wonen centraal staat. Recent is het Integraal  Zorgakkoord bekend geworden waarin de samenwerking in de keten steeds belangrijker wordt. Ook is bekend geworden dat de NZA de tarieven voor het vastgoedcomponent weer verlaagd.

Het zijn allemaal tekenen dat samenwerking in de regio en zorg vanuit huis op maat organiseren in combinatie met het afvragen wat nu eigenlijk zorg is, een proces is dat geen ommekeer meer kent en waar we mee aan de slag zullen moeten en willen gaan.

Door te denken vanuit ‘Van zorg naar leven’ wordt de veranderopgave van de zorg praktisch en overzichtelijk. In het proces van zorg naar leven komen vragen naar voren die gaan over het normaliseren en moderniseren van het zorgstelsel waarin het leven van een persoon met een toenemende ondersteuningsbehoefte radicaal tot het het middelpunt is verworden. De opgave is om zo dynamisch mogelijk in te spelen op de alsmaar toenemende ondersteuning, ongeacht waar iemand woont. Wanneer dit gepaard gaat met het inzetten van technologie vanuit een regionale visie zijn we op goede weg. 

Ook het voorkomen van zorg komt steeds beter in beeld. Door het langer thuis blijven wonen, wordt het focussen op preventie nog belangrijker. Dit om te voorkomen dat de wijkzorg overbelast raakt en het langer thuis te duur wordt.

Het delen van kennis vanuit de intramurale instellingen naar buiten toe en het samenwerken met gemeenten, wijkzorg en de eerste lijn zijn stappen die gezet kunnen gaan worden of inmiddels al worden gezet. Ook het stimuleren van de samenredzaamheid is een waardevol element om de ondersteuningsvraag te verminderen of te vertragen. 

Bij preventie speelt wel de vraag: wie gaat dit betalen? Is preventie een onderdeel van zorg? Of is preventie iets van de maatschappij? Willen we preventie meer de ruimte geven dan wordt het belangrijk dat we accepteren dat de baten van preventie niet altijd terecht komen daar waar ook de kosten worden gemaakt. Weer een reden om ook de financiële samenwerking hierin op te gaan zoeken.

Peter Hoekstra, veroorzaker &
Marco van Alderwegen, samenbrengerInleiding Van Zorg naar Leven

One thought on “Inleiding Van Zorg naar Leven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *