De Integrale Geboortezorg staat volop in de belangstelling
25 mei heeft Minister Schippers overleg gehad met alle betrokken partijen om het proces in goede banen te leiden.

Al jaren wordt er gesproken over het realiseren van een keten voor geboortezorg door een nauwere samenwerking tussen de verschillende disciplines. Hierdoor zou onder andere de babysterfte – die volgens de cijfers in Nederland relatief hoog is – verder kunnen dalen. Een mooi streven vindt De Hictoloog.

De Hictoloog roert zich in dit debat en wil vooral bijdragen aan het stimuleren, stroomlijnen en faciliteren van deze samenwerking. Al eerder heeft De Hictoloog in Amsterdam-Oost en Breda ondersteuning geboden bij de Integrale Geboortezorg. De aandacht in Amsterdam-Oost was vooral gericht op het versterken/professionaliseren van de verloskundigen als partij in de geboortezorg. In Breda heeft De Hictoloog, op verzoek van de stuurgroep, de partijen geholpen om te komen tot een gezamenlijke ambitie én de verloskundigen georganiseerd in de coöperatie.

Eindhoven-Geldrop: professionals in de lead
Afgelopen najaar hebben hictologen Marco van Alderwegen en Hedwig Kauffman gewerkt aan een plan van aanpak voor Integrale Geboortezorg in Eindhoven en Geldrop. De partijen zijn hierin ver gekomen, waarbij het accent heeft gelegen op ‘samen organiseren’ in plaats van ‘organisatie’. Alvast beginnen in kleine stappen om samen te doen, zonder je te verliezen in discussies over hoe te organiseren. Via een aantal Samentafels hebben partijen elkaar beter leren kennen,  is de ruimte gepakt om via concrete acties alvast te starten en is samen een beslisdocument voor de volgende stap gemaakt. Professionals in de lead dus.

Voor deze samenwerking (en samenwerking in het algemeen) is onderling vertrouwen, respect en dialoog – óók over de ‘onderwaterfatoren-  voorwaardelijk.’ Dit proces kost tijd en kan niet worden geforceerd. Het gras groeit immers ook niet harder door eraan te trekken.

Top down versus bottom up
Via de zorgstandaard en de integrale bekostiging, wordt druk op de samenwerking ‘van bovenaf’ vergroot. Deze druk hoeft niet verkeerd te zijn, maar De Hictoloog pleit wel voor ruimte en aandacht voor het (samenwerkings)proces.

Balans ‘onderwater en bovenwater’
Het werken aan onderling vertrouwen, respect en dialoog – óók over de ‘onderwaterfactoren- vraagt tijd en begeleiding. Daarnaast is aandacht voor de feiten, afspraken (zorgstandaard) en middelen (volgens De Hictoloog de zgn. ‘bovenwateraspecten’) natuurlijk van groot belang. Voor een goede uitkomst van het proces gaat het uiteindelijk om de balans tussen ‘onderwater en bovenwater’. En die aandacht voor de balans zou partijen helpen om echt tot elkaar te komen in het belang van moeder en kind.

Dus, hoe groeit gras het beste? Niet door eraan te trekken, wel door het goed te voeden en de juiste omstandigheden te creëren.

Marco van Alderwegen,
samenbrenger
Contact? 06-15 00 65 56 en e-mail.

Integrale Geboortezorg: ‘Hoe groeit gras het best?’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *