Wat is integriteit eigenlijk? Even Google raadplegen en de volgende resultaten komen boven:

Op consistente wijze handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord en gedrag. Het daarop aanspreekbaar zijn en het aanspreken van anderen hierop. Dus ook: Handhaven van algemene aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te maken hebben.

Onschendbaarheid, eerlijkheid, oprechtheid, goede trouw, ongeschonden toestand, onkreukbaarheid, onomkoopbaarheid, onschendbaarheid, probiteit, rechtschapenheid, volledigheid, uit een stuk zijn (met name in moreel opzicht).

Integriteit is een persoonlijke- of karaktereigenschap van iemand. Diegene is onkreukbaar of in ongeschonden toestand, of houdt vast aan zijn of haar normen en waarden, ook als deze van buitenaf onder druk staan. De waarden en begrippen eerlijkheid, betrouwbaarheid, rechtschapenheid en oprechtheid worden doorgaans aan een integer persoon gekoppeld.

Omstandigheid dat een ambtenaar zijn functie adequaat en zorgvuldig uitoefent in het licht van zijn positie en alle in het geding zijnde verantwoordelijkheden.

Het nieuws van de afgelopen weken getuigt weer van vele integriteitskwesties: het vertrekkende hoofd van de Belastingdienst gaat naar de Algemene Bestuursdienst, de vermeende ambtenarenpool die elkaar de hand boven het hoofd houden na disfunctioneren. Als ‘bijzonder adviseur’ krijgen zij kennelijk keer op keer nieuwe kansen. De top van Rijkswaterstaat zet de ambtelijke organisatie onder druk om een vergunning af te geven granuliet te storten in natuurplas Over de Maas, ondanks gefundeerde bezwaren. Ook het WODC kwam weer langs in de media. En de VVD voert de lijst aan met integriteitsschandalen.

Natuurlijk kunnen we hier schande over spreken, maar ik zou vooral terughoudendheid willen bepleiten bij situaties waarvan we de feiten niet werkelijk kennen. Veel interessanter lijkt me om te kijken waar jij zelf te maken krijgt met integriteitskwesties. Welke morele vragen komen er op jouw pad en wat doe jij? Durf jij te zeggen wat er op je hart ligt, stel jij de kritische vragen die gesteld moeten worden? Door welke waarden wordt jij gedreven?

Bij alle woorden die boven komen bij het begrip integriteit, word ik geraakt door het woord ‘heelheid’. Uit één stuk. Mijn kernwoord voor het jaar 2020 is stevigheid en dat is wat ik hierin ontmoet en waar het voor mij om draait. Stevigheid van het individu en het collectief. Momenteel volg ik een opleiding voor gespreksleider Moreel Beraad. Het Moreel Beraad is een methode om gezamenlijk morele vragen te onderzoeken. Ik kan mij voorstellen dat dit een mooi preventief instrument is om de morele competenties van de organisatie en de mensen die daarbinnen werken te verhogen en het begrip voor elkaars perspectieven te vergroten. Het echte gesprek met elkaar te voeren: wat is hier werkelijk in het geding? Daarmee komen we in de onderstroom en daarna: hoe kunnen we samen tot oplossingen komen en opgelopen schade samen dragen? Ik ben ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan veiligheid en vertrouwen in onze samenleving.

Naast het Moreel Beraad is het van belang om enerzijds goed na te denken over onder meer gedragscodes, klachten- en klokkenluidersregelingen en anderzijds hoe deze kunnen gaan leven voor de mensen. Het zorgt voor het begin (‘wat verwachten wij van elkaar?’) en het einde (‘wat doen we als er iets mis is gegaan?’) van een proces waarin een organisatie integer wil zijn. Er zijn tal van wegen die hierbij naar Rome leiden. Graag draag ik mijn steentje bij op deze wegen naar stevigheid.

Hedwig Kauffman,
stroomversneller

Integriteit in de zin van….samen stevig
Getagd op:                

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.