Donderdag 9 juni werd door Dries Oosterhof, vrijmaker, een open samentafel begeleid onder de titel: “De chemie tussen smelten en bevriezen” voor een toekomstbestendige ouderenzorg (uitgangspunt 2 van Actiz).

We waren met een klein groepje. Dat gaf, merkte ik, met de ervaring van Dries – in het stellen van prikkelende vragen en gedoseerd introduceren van (gedrags)modellen – een bijzondere, vertrouwelijke dynamiek. Een soort intimiteit waarbij we vlot tot het delen van ervaringen en casuïstiek over konden gaan.

Mij is uit deze samentafel een aantal dingen bijgebleven.

De essentie die ik meeneem is: om te veranderen moet je eerst (kunnen en willen) loskomen van het huidige, ofwel smelten. Daar zitten vaak allerlei weerstanden en ook stimulerende factoren. We noemden bijvoorbeeld angst om baan of positie te verliezen aan de ene kant en crisis of noodzaak aan de andere kant. Is de noodzaak voor verandering (crisis) in ons leven groot genoeg? Zomaar een vraag…..met nogal wat impact, als je erover nadenkt.

Het moet eerst vloeibaar worden om een nieuwe vorm aan te kunnen nemen….

Een ander aspect dat mij erg aansprak is: om weerstanden te overbruggen is verbinding nodig, draagvlak, vertrouwen. Dit kun je bereiken met communicatie, in contact komen met de ander. Op drie lagen, feitenlaag, gevoelslaag en contextlaag. Het voorbeeld daarbij van prinses Maxima spreekt tot de verbeelding.

Ook door ruimte te geven, “scharrelruimte” voor professionals werd dat genoemd door een van de deelnemers. Diverse ervaringen en cases werden uitgewisseld.

Tot slot nog een eyeopener voor mij, die ik graag met jullie deel. Na het smelten, is het nodig om verandering opnieuw te borgen. Het bevriezen. Soms zijn er risico’s verbonden aan moderne (werk)methoden. Bijvoorbeeld bij ‘agile’ werken moet je er alert op zijn dat dit een werkwijze is, waarbij verandering zijn beslag niet kan krijgen. Het kan niet stollen….

Er is dus een nieuw (vaste) vorm nodig voor een nieuw begin na transitie.

Kortom: een ware masterclass ‘vrijmaken’!

Dankjewel, Dries!

Wouter Groot
baanbreker

Masterclass: “Smelten om te veranderen”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *