Vaak denk ik terug aan mijn vader, die zich enorm ergerde aan de babyboomers, die in 1960 en 1970 de gevestigde instituties te lijf gingen en aanstoot gaven aan meer participatie van in ieder geval de ¨(academische) elites¨.

Nu betrap ik me er 50 jaar later op dat ik net als hij met dezelfde ergernis achter mijn scherm, boven mijn krant en heel af en toe voor mijn televisie zit.

Influencers, fotomodellen, maar ook menig politicus stellen de spelregels en de gang van zaken in menig veld in onze samenleving ter discussie…. Of het nu gaat om vaccineren, Zwarte Piet, 5G, mondkapjes, vluchtelingen, Europa of Corona. Er zijn veel meer podia dan 50 jaar terug om je individuele opinie wereldkundig te maken. En voor iedereen is er vervolgens een medium dat daar serieus op ingaat.

Beginselen als respect, beschaafd formuleren, gevoelens van solidariteit, proberen te verplaatsen in de ander zijn met een lichtje te zoeken. News wordt fake news, (wetenschappelijke) kennis wordt enorm gerelativeerd, evidente onzin wordt maar nauwelijks gepareerd.

Er wordt steeds meer gepolitiseerd en in het verlengde daarvan gewantrouwd.
In onze westerse wereld is de VS toonbeeld van waar dat toe leidt en het VK is hard op weg…. Onbestuurbare grootmachten met macht die wordt gevoed met leugens en bedrog. Verkiezingsuitslagen die op voorhand al worden betwist, rechtsgeldige verdragen die eenzijdig worden opgezet etc.

We leven in een rechtsstaat en in een democratisch systeem (om met Churchill te spreken: ¨democratie is de slechtste staatsvorm die er is, maar er is geen beter…..¨)

Natuurlijk heeft dat zijn fouten… we komen terug van het marktdenken, globalisering heeft geleid tot banenverlies, tweedeling en werkloosheid in brede zin niet alleen onder laagopgeleiden etc.

Vroeger spraken we over zwijgende meerderheid die als het puntje bij het paaltje kwam tot een weer werkbaar evenwicht leidde voor de meesten onder ons.

Wat zou nu een basis kunnen zijn die de wortels van de rechtsstaat weer gaat beschermen want die zijn in het geding als politici in VS en Nederland het hebben over corrupte of linkse rechters…..

Ontpolitiseren en altijd hoe moeilijk ook in gesprek, in dialoog gaan. Beroemdste voorbeeld in Nederland is het Akkoord van Wassenaar waar toen werkgevers en werknemers hun verantwoordelijkheid namen en na intensieve dialoog een way out uit de crisis wisten te vinden.

Dus neem als burger(s) regie om je ogenschijnlijke tegenstanders op te zoeken en hoe moeilijk ook: ga over en weer in gesprek en blijf op zoek waarom medeburgers BIG Pharma de multinationals, de buitenlanders in een kwaad daglicht stellen. Wacht niet op de ander maar neem zelf het voortouw net zoals ieder die verontwaardigd gefrustreerd of niet achter zijn pc op Facebook of Youtube zijn berichten of filmpje post….
Verplaats je in de witte Trumpstemmer, de hongaarse president die zijn inwoners van zijn land gelukkig en veilig wil zien.
Laat het niet meer aan politici over om het voortouw te nemen maar doe het zelf!!

En ontpolitiseren betekent voor mij toch polderen… net zo lang praten en overtuigen tot je tot een werkbaar compromis bent gekomen. Dat vraagt geduld en tact en overtuigingskracht.

En als we daar niet in slagen weet ik niet of mijn kleinkinderen nog een column als deze kunnen schrijven en publiceren.

Charles Laurey

Moraliteit anno 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.