Terugblik  van de samentafel gehouden d.d. 9 december 2021

‘Op 9 december jl. vond er een digitale samentafel plaats met het onderwerp ‘‘Morele reflectie als voorwaarde voor werkplezier?’. Deze tafel werd voorbereid en geleid door Hedwig Kauffman, samen met Dries Oosterhof. Aanleiding vormde de uitgangspunten die Actiz (e.a.) voor de ouderenzorg heeft geformuleerd, waarbij Actiz het belang van morele reflectie benadrukt voor het werkplezier van professionals. Na een inleiding ontspon zich een interessant gesprek over de volgende stelling:

Goede organisaties zijn niet alleen voorwaardenscheppend voor morele reflectie van professionals, maar reflecteren op zichzelf, gezamenlijk met alle betrokkenen, vanuit hun eigen (persoonlijke en organisatie) waarden!

De verbinding werd gelegd tussen de roep om samenleven (juist nu) en het belang van morele reflectie als verbindende manier binnen, maar ook rondom (zorg)organisaties in de keten. In het gesprek stond het waartoe van de organisatie centraal, de benodigde kwetsbaarheid en openheid naar elkaar, zorgzaamheid als centrale waarde, het belang van het voelen van noodzaak (de versnelde uitstroom van medewerkers uit de zorg?!), de rol van de bestuurder als waardendrager en het vinden van een ritme binnen de organisatie om aan morele reflectie te doen. De inleiding van Hedwig en Dries is terug te vinden via deze link.

Morele reflectie als voorwaarde voor werkplezier?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *