Met veel plezier kondig ik het nieuwe lerend netwerk aan over Vrijheid en Veiligheid.
Waar in het vorige lerend netwerk meer de beleidsmatige kant aan de orde is gekomen, richt dit lerend netwerk zich op de praktijk.
Het lerend netwerk is daarom geschikt voor verschillende functiegroepen van de organisatie, zoals zorgprofessionals, cliëntvertegenwoordiging, beleidsmedewerkers, behandelaars en bestuur.

Hieronder tref je meer informatie aan over dit lerend netwerk, dat in oktober 2019 van start gaat.
Heb je interesse om deel te nemen, stuur dan vóór 15 september 2019 een bericht naar peter@desamentafel.nl

Voor nu wens ik je, mede namens de mede-aanjagers Ine, Anita en Angelique, een fijne zomer toe!

Peter Hoekstra


Lerend Netwerk in de zorg,Samen leren, samen innoveren“Praktijkervaring  Vrijheid en Veiligheid”

‘Organisatienetwerken verbinden en delen informatie, middelen, activiteiten en competenties van soevereine en unieke organisaties om samen een resultaat te bewerkstelligen dat geen van de organisaties afzonderlijk tot stand kan brengen’.
(Kenis, 2016)

Wat is een lerend netwerk?
Een lerend netwerk is een omgeving waarin verschillende (zorg)organisaties in gezamenlijkheid een actueel vraagstuk adresseren, met als doel te komen tot antwoorden ten behoeve van de rest van het zorgveld.
Waar mogelijk wordt het netwerk aangevuld met relevante belanghebbende stakeholders, kennisorganisaties, gemeentes of techbedrijven. Het netwerk wordt gefaciliteerd door “aanjagers”. De aanjagers hebben als rol het proces te begeleiden om de gestelde doelen te behalen.

Het vraagstuk dat centraal staat, is de legitimatie voor het netwerk. Dit creëert het commitment aan het netwerk en bepaalt zowel de scope als de levensduur van het netwerk.
Het lerend netwerk gaat er vanuit een wezenlijke stap te kunnen maken in het vraagstuk gedurende een periode van 1 tot 1,5 jaar.
Wanneer het vraagstuk voldoende is behandeld en de doelen zijn bereikt, houdt in principe het lerend netwerk op, tenzij zich een vervolgvraag aandient dat het netwerk opnieuw legitimeert.

Activiteiten in een lerend netwerk
In een lerend netwerk kunnen de volgende activiteiten plaatsvinden:

 • Onderwerp gerelateerde bijeenkomsten voor alle functieniveaus en rollen
 • Onderwerp gerelateerde discussies in de digitale community
 • Onderzoek
 • Verwerken van uitkomsten uit bijeenkomsten, handreikingen of tools
 • Roefelen, het onderling uitwisselen van personeel
 • Onderwerp gerelateerde trainingen
 • Inspiratiebezoeken bij elkaar

Kosten en baten
Een lerend netwerk bestaat uit ongeveer 10 deelnemende organisaties die gezamenlijk de kosten voor het traject dragen, dat wordt gefaciliteerd door de aanjagers.

Thema “Praktijkervaring Vrijheid en Veiligheid”

Aanleiding
Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet Zorg en Dwang (WZD) in werking. In het lerend netwerk ‘Praktijkervaring Vrijheid en Veiligheid’, dat een opvolger is van het eerdere lerende netwerk Vrijheid en Veiligheid, gaan meerdere organisaties (indien mogelijk in samenwerking met enkele stakeholders) praktijkervaring opdoen met het organiseren van de ‘juiste’ veiligheid in een extramurale, geclusterde of intramurale omgeving. Het opgetekende beleid uit het bestaande lerend netwerk ‘Vrijheid en Veiligheid’ wordt in dit netwerk getoetst in de praktijk.

Vraagstelling lerend netwerk

 • Op welke wijze organiseer je als zorgorganisatie de vrijheid en veiligheid van je cliënten, wanneer je het beleid van het netwerk als uitgangspunt neemt? Welke verschillen zijn er in aanpak, uitwerking, interventies en uitkomsten?
 • Indien een zorgorganisatie (in welke setting dan ook) zijn vrijheid en veiligheid heeft georganiseerd als in het opgetekende beleid van het netwerk ‘Vrijheid en Veiligheid’, tegen welke obstakels, dilemma’s en verantwoordingsvraagstukken loopt het dan nog aan? En hoe los je die op?
 • Hoe worden de WZD gerelateerde functies ingevuld?
 • Hoe wordt de samenwerking met huisartsen georganiseerd?
 • Hoe kan creativiteit en technologie een rol spelen?
Doelgroep: VVT organisaties, kleinschalige PG organisaties
Functionarissen: Bestuur
Beleid
Zorgprofessionals
Behandelaars (incl. specialisten en huisartsen)
Cliëntvertegenwoordiging
Doel: Beleidsmatige aanpak delen en bespreken
Casuïstiek delen
Inzet van Technologie bespreken
Samenwerkingsvormen met huisartsen bespreken
Praktijkervaring met zorgdossiers delen
Startdatum: 1 oktober 2019
Aantal bijeenkomsten: 7
Data bijeenkomsten: Volgt
Looptijd: Oktober 2019 – september 2020
Locatie: Centraal gelegen
Kosten: € 4.000 excl. btw
Inschrijfdatum: Vóór 15 september 2019

Meedoen? Meer informatie nodig?
Neem contact op met een van de aanjagers Peter Hoekstra, Ine Galle of Anita Kloosterman