JJeroeneroen Loeffen is (mede)eigenaar van het bedrijf Villa koopzicht en is het best te typeren als een entrepreneur in het  communiceren, ontmoeten en tegenkomen.
In het interview worden verschillende links genoemd. Door hier naartoe te gaan, wordt op een andere manier zichtbaar wat woorden heeft gekregen in dit interview.
Op 13 juni 2016 was een Samentafel Ongedeeld Samenleven gepland. Als gevolg van een onverwachte afwezigheid van een aantal gasten is deze niet doorgegaan en wordt deze Samentafel over de zomer heen getild.

Wat is ongedeeld samenleven?
Jeroen vindt het van belang om op voorhand aan te geven dat ongedeeld samenleven geen statisch begrip is of een methode, laat staan een werkwijze. Ongedeeld samenleven is veel meer een (maatschappelijk) initiatief dat wil bijdragen aan een samenleving waar iedereen zich thuis voelt en waar volwaardig burgerschap juist voor kwetsbare mensen binnen handbereik komt. Niet bevoogdend of ingekaderd. Nee, gewoon vanuit de eigen regie als burger.
Immers iedereen is burger.  De energie en mogelijkheden van eenieder benutten om de ongedeelde samenleving te verstevigen. Hierbij is het van belang om deze initiatieven vooral niet vanuit de professionele of wetenschappelijke institutie te starten, maar veel meer te laten ontstaan vanuit het eigen initiatief,  de ervaring, het motief van (kwetsbare) mensen, van burgers. Het ervaringsgerichte als noodzakelijke pijler, naast de al eerder genoemde professionele en wetenschappelijke pijler. (Op drie benen sta je echt anders dan op twee.)

Als ik eerlijk moet zijn, klinkt dat tegelijkertijd mooi, idealistisch en ook vaag
Het is juist helemaal niet vaag. Het is concreet omdat het gaat om mensen te stimuleren elkaar te ontmoeten, mensen te helpen om daarbij plannen te maken, initiatieven te nemen en vooral het wederzijdse motief te ontdekken en dit dan ook echt te omarmen, te omvatten. Hierbij is het van belang dat het oogmerk geen direct gewin van de een boven de ander ontstaat. Geen prooi van elkaar worden als het ware. En ook niet van derden of van ons.

Los van het vage wordt het nu als het ware een soort religie?
Ik begrijp wat je zegt en ik hoor dat vaker en toch is het dat juist niet. Ik kan dit het beste uitleggen met de metafoor van zwart en wit. Als jij het als religie interpreteert hebben wij het meteen over goed of fout, zwart of wit. Het enige goede als het ware. Ik weet hoe het zit.  Dat wil ik verre van mij werpen. Wat ik duidelijk wil maken is dat het omvatten van het wederzijdse motief juist zorgt voor veel meer kleur en in die kleur wordt gevonden. De kleur omvatten, omarmen maakt de regenboog. Dus niet uitsluiten, nee juist samen. Dat is ongedeeld samenleven. Niet voor de eeuwigheid. Nee, steeds opnieuw die bijdrage weer leveren.

Ik hoor wat je zegt, maar wat heb ik daar nu aan?
De vraag stellen is deze ook beantwoorden. Als we mondiaal kijken naar de wereld om ons heen dan zien we goed en merken we steeds meer dat we tegen bestaande grenzen aanlopen en wordt het steeds duidelijker dat we in het bestaande schilderij zijn uitgeschilderd. Dit geldt natuurlijk ook voor Nederland, voor een provincie, een gemeente, een wijk, een straat, u als burger.

Juist vanuit de wereldburger ontstaan nieuwe initiatieven, lang niet altijd al duidelijk, helder of transparant maar ze ontstaan. De bereidheid om opnieuw en anders te gaan schilderen. Dat is waar ik het over heb en dat willen wij tijdens een samentafel met de aanwezigen gaan ontdekken, gaan schilderen. Niet als het schilderij maar als een schilderij. Om mijn woorden ook te staven aan de praktijk, hierbij een paar voorbeelden van schilderijen.

www.nietvoormezelfalleen.nl; Uit vrije wil je naasten helpen is niet altijd een keuze. Wanneer je omgeving je in je waarde laat en je zo nodig ondersteunt, kan het jou en anderen goed doen. Dat geldt natuurlijk voor iedereen die vrijwillig een ander helpt en daarmee bijdraagt aan het levensgeluk van een ander.

www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl; Het doel van de vereniging is bewoners in de buurt gemakkelijk met elkaar in contact brengen, elkaar leren kennen en goed nabuurschap mogelijk maken.

www.goedvoorsenioren.nl; Je betekent iets voor een ander. Wanneer je jezelf en elkaar blijft ontwikkelen en daarbij gewoon je eigen regie houdt.

Jeroen, dank je wel voor het beantwoorden van de vragen. Wil je nog iets zeggen of meegeven ter afsluiting?
Ja, ik hecht er waarde aan om nog te vertellen dat ik het afgelopen ja(a)r(en) rondom het Ongedeeld Samenleven veel heb gebrainstormd met Jan Berndsen en John van den Hout. (Jan Berndsen voorzitter RvB Lister en John van den Hout, ondervinder bij De Hictoloog ).
Wij vinden het van belang om op diverse podia het ongedeelde samenleven meer inhoud te geven. Daarom nodig ik, mede namens Jan en John, de lezer uit om aan te schuiven aan de Samentafel na de zomer. Houd de agenda op desamentafel.nl in de gaten.

 

Vier vragen aan Jeroen Loeffen over Ongedeeld Samenleven. Wat is dit?

John van den Hout

Ondervinder

See all posts by john

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *