Af en toe zetten we een project in de schijnwerper.
Dit keer de lerende netwerken die we belichten.

Het academische jaar 2019/2020 is voor de tweede keer het Lerend Netwerk Vrijheid en Veiligheid gestart.
Aan dit netwerk nemen negen organisaties deel die gezamenlijk invulling geven aan het thema Vrijheid en Veiligheid in relatie tot de Wet Zorg en Dwang. Daarnaast lopen in dit netwerk een tweetal onderzoeken: een onderzoek naar het maken van ethische afwegingen in relatie tot vrijheid en veiligheid en een onderzoek naar het herkennen van verzet.

Na het thema Vrijheid en Veiligheid zal dit jaar ook het netwerk Medicatieveiligheid van start gaan. Dit is in samenwerking met het IVM. Inhoudelijk zal kennis worden gedeeld en opgedaan over medicatieveiligheid, technologie en best practices.

Medio 2020 zal mogelijk nog een ander netwerk van start gaan. Deze gaat over de inzet van technologie in het sociale domein en de thuiszorg.

In al deze lerende netwerken staan enkele waarden van desamentafel centraal. Zoals ‘van zorg naar leven’, dat het denken vanuit de leefwereld stimuleert bij het overwegen of in gebruik nemen van nieuwe methoden. Daarnaast samen werken; dit gaat over het stimuleren van het zoeken naar oplossingen die een bijdrage leveren aan een keten in plaats van een kolom. Ten slotte het verbinden; het samen leren en het samen benoemen van uitgangspunten heeft een versterkend effect op eigen organisaties.

Wil je meer informatie over de lerende netwerken, zoek dan contact met Peter Hoekstra.