Er is een beweging gaande in Nederland van individualisme naar weer samen leven. Naar een leefwereld waarin de inwoner centraal staat en niet de regels en de protocollen van de systeemwereld. Een leefwereld die gebaseerd is op vertrouwen en niet op controle en wantrouwen.
Misschien valt het nog niet zo op, maar de consument wordt steeds meer een prosument. Voorbeelden als Airbnb, Uber, Thuisrestaurants, Spotify en coöperaties komen we steeds vaker tegen. Heusden Energiek in de gemeente Heusden is daar ook een voorbeeld van.

Ook in de zorg en het sociaal domein is deze beweging gaande. Burgercoöperaties zijn in opkomst. Inwoners doen het zelf in een zorgcoöperatie. Duidelijk voorbeeld in Heusden is Buurtpreventie. Alles voor Mekaar past precies in deze beweging. Samen maken we onze buurt nog leuker en leefbaarder. Dit doet Alles voor Mekaar door mensen met een hulpvraag te verbinden met een goede buur die graag een naaste wil helpen. De nabijheid, vertrouwen in de medemens en onderdeel zijn van het dagelijks leven maakt dat Alles voor Mekaar zo succesvol is binnen deze beweging.

Zeker nu de overheid zich steeds verder terugtrekt, ontstaat er ruimte voor inwoners om zich op een nieuwe manier te verenigen. Daarnaast neemt het bedrijfsleven steeds meer verantwoordelijkheid. Zoals de Jumbo op het plein in Vlijmen. De kletskassa met de Hallo! Alles voor Mekaar koffiecorner als verlengstuk voor het leggen van duurzame verbindingen is daar een prachtig voorbeeld van. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, steeds meer bedrijven doen het.

Zo ook lokale ondernemers die de samenwerking aangaan met Alles voor Mekaar. Ook zij geloven in deze beweging en willen vooral gewoon goed doen voor hun leefomgeving. Ondernemers met een intrinsieke motivatie om hun steentje bij te dragen aan deze beweging.
Daarnaast ontstaan er verbindingen met de zorgprofessionals. Thuiszorgorganisaties, praktijkondersteuners huisartsen, welzijnswerkers uit het voorliggend veld voelen steeds meer de noodzaak om anders te denken en te doen. Het organiseren van informele zorg door leefprofessionals in wijken en buurten ontlast de zorgprofessionals namelijk en heeft een dempende werking op de stijgende zorgkosten.
Zie website voor meer informatie over Stichting Alles voor Mekaar.

Bas Groenendijk,
St. Alles voor Mekaar

Van individualisme naar samen leven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.