Van Zorg naar Leven stroomt…Sta jij onder stroom?

De lentebijeenkomst op 4 april 2019. Elk jaar vieren we de lente omdat dit het jaargetijde is van groei en bloei. Voor De Hictoloog het begin van het jaar. Met als thema Van zorg naar leven stroomt, sta jij onder stroom? De centrale vraag van de avond was: Wanneer stroomt het voor jou of stolt het juist? En wat kunnen we doen om het verder te laten stromen?

Een mooi tafereel. Mensen met veel ervaring in de zorg, met de zorg. Als adviseur, als manager, als bestuurder, als ondernemer. Allen aandachtig luisterend. Mooie persoonlijke verhalen. Kleine momenten waarin het stroomt. Een lach tussendoor. Soms felheid.

Zoals een deelnemer zei: ‘Wat mij bijgebleven is, is de open manier van communiceren met elkaar, waardoor je geprikkeld wordt tot goed luisteren en tot visievorming. Het is goed om te zien dat de deelnemers, ook in hun drukke bestaan, de tijd nemen om te reflecteren op de essentie van ons werkend bestaan. Ik vind het prettig om te zien en te kunnen laten zien dat er een intrinsieke motivatie is om na te denken over de essentie van zorg. En dat er een logische relatie is met je niet werkend bestaan: je neemt jezelf mee. Dat is voor mij waarschijnlijk de definitie van van zorg naar leven…’

En: ‘Heel inspirerend om vanuit de ontmoeting met verschillende professionals te kijken naar waar het bij jou in de (ouderen)zorg van gaat stromen (of stollen). En om dan samen na te denken hoe juist dat stromen op gang te brengen en te houden. Mooie avond.’

En waarvan gaat het nu stromen? Door een echte ontmoeting, tussen ik en de ander, van mens tot mens. Waarin respect centraal staat. Een echte ontmoeting niet alleen verbaal maar ook non-verbaal. De taal der liefde. Zien en gezien worden. Waar de dualiteit er is tussen stromen en stilstaan, de polariteiten tussen recht hebben op of geen recht hebben op zorg, waar je waarde kan toevoegen. Waarbij het stromen niet kan zonder het stollen.
In de bijeenkomst stroomde het. En dat stromen, dat constateren we, is niet of nauwelijks in woorden te vatten.
De Hictoloog is ook verder gaan stromen en de avond eindigden we met een nieuwe naam: desamentafel, van zorg naar leven. De naam waar we voor staan, wat we doen. Zo gaan wij verder stromen!