Over de Jeugdgezondheidszorg, door Charles Laurey en Angela Bransen

Tijdens deze Samentafel hebben Charles en Angela hun licht laten schijnen op de JGZ en de wijze waarop Actiz hieromtrent haar strategie vormt. 
We denken dat zorg aan kinderen en ouders in Nederland goed georganiseerd is – de Jeugdgezondheidszorg is een prachtige sector die bouwt aan generaties. Maar uitdagingen volop. Het systeem is toe aan vernieuwing – aanpassen aan de huidige tijd en toekomstige behoeften en vragen. We moeten waken om alle uitdagingen vooral vanuit een financieel gedreven kader te bespreken – veel meer zouden we weer terug moeten naar onze waarden. Welke zorg vinden wij dat Nederland ten minste moeten bieden? Wat zijn onze waarden in de samenleving? (En wat betekenen die voor de collectieve taak ten aanzien van opvoeden?) Waar begint deze collectieve taak en wat ligt er bij ouders?


De kern is dat deze veranderende samenleving en maatschappij – is nog steeds te normerend of te wantrouwend: de perfecte mens die gelukkig moet zijn. Dit vraag om fundamenteel andere gesprekken en aanvliegroutes dan nu. Het huidige systeem heeft ons veel opgeleverd en gebracht – maar bij zo veel – nu is het tijd om vooral ook het systeem te innoveren.