Oog voor preventie in de woon- of leefomgeving van de oudere naar Bewustwording van gisteren, vandaag en morgen

De Samentafel vond plaats vanachter ons scherm in digitale verbinding met elkaar op donderdag 20 mei 2021. En omdat een ieder van ons, hetzij als kind, hetzij als partner, hetzij voor zichzelf als oudere met dit thema een persoonlijk verhaal heeft, zijn we daarmee gestart:

Als je aan dit thema denkt op welke manier speelt dit in jouw leven? Door naar elkaars mooie, ontroerende maar ook confronterende verhalen te luisteren kwamen we tot de vraag ‘Voor wie is deze preventie nu eigenlijk?’ Is het de wens als oudere of is het je wens als kind/mantelzorger? Wie heeft het probleem nu eigenlijk? ‘Van wie is het ouder worden’?  En wanneer is het dan echt een probleem? Het woord preventie riep veel op in het gesprek; preventie gaat over voorkomen, maar wàt wil je voorkomen? Is dat nu wel een juiste term in deze context? Veel vragen dus die het nodige oproept.
We zijn in de Samentafel met elkaar op zoek gegaan naar een betere term en kwamen op bewustwording van gisteren, vandaag en morgen.

Door bewust stil te staan bij het verleden (wat draag je mee, wat was er belangrijk?) en vandaag samen het gesprek te voeren over morgen vanuit het verlangen ‘hoe zou ik oud willen worden’?
Een gesprek dat je niet in een keer voert maar vaker plaats kan vinden en vorm krijgt. Dat is een gesprek dat in het ene gezin al heel open wordt gevoerd en in het andere gezin niet. Meer bewustwording kan helpen om beter voorbereid te zijn voor zo ver dat kan. Mantelzorger ben je allereerst zelf, en daarmee is het ook van belang je eigen verlangen hierin te onderkennen.

In deze context gaat het over omgaan met lijden, in het leven is er ook lijden en hoe ga je daarmee om?

Veel vragen die niet in algemene zin te beantwoorden zijn: immers een ieders verlangen is anders en krijgt op een andere manier vorm. Het begint bij het bewustzijn hierover en het gesprek…

 

Terugblik Samentafel Oog voor preventie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.