Vanuit De Samentafel hebbben wij op 13 juni met elkaar stilgestaan bij het woord oxymoron en hoe de interpretatie van dit woord een hulpmiddel kan zijn om onze steeds meer polariserende wereld te begrijpen. Hoe kunnen we anders begrijpen dat President Trump de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un eerst een gevaarlijke “Little Rocket man” noemt en vervolgens een half jaar later schouder aan schouder de Noord-Koreaanse grens oversteekt als eerste Amerikaanse President?

Hans de Bruijn, hoogleraar bedrijfskunde en columnist bij het dagblad Trouw wees ons op het woord en de kracht ervan. John en Charles wilden ook eens toetsen aan een Samentafel of ook andere genodigden iets met het woord konden. Dat viel helemaal niet tegen.

Oxymoron is namelijk een stijlfiguur waarbij twee woorden worden gecombineerd die elkaar in hun letterlijke betekenis tegenspreken. Voorbeelden: kwaadaardig, doodleuk, eenzaam, een oorverdovende stilte, gesmolten sneeuw, etc. Misschien is de spreuk “Zonder wrijven geen glans” ook wel een oxymoron…..

Charles Laurey en John van den Hout, collega’s in verschillende rollen verbonden in meer dan 30 jaar, hebben die avond hun eigen en gezamenlijke ervaringen gebruikt om het woord ervaringsbetekenis te geven. Het leidde tot fantasierijke persoonlijke en soms confronterende ontboezemingen.

Daarbij werden de andere aanwezigen uitgedaagd zelf ook ervaringen te delen. Daardoor is dit abstracte begrip inhoud gaan krijgen. De avond werd daardoor een avond van EEN TE SAMEN. Oxymoron is definitief een samentafelwoord geworden.