Samentafel Een goed gesprek, september 2019
Wat onwennig gingen alle aanwezigen deze avond ‘kruipen’ in de ervaring van een goed gesprek. In stilte. Dit leidde tot het uitwisselen van woorden. Veel woorden. Een tweede ronde (echt over dezelfde vraag?!) leverde verdere verdieping. En ook tegenstellingen.

Woorden die randvoorwaarden voor een goed gesprek aangeven. Die ook de essentie aangeven hoe een goed gesprek meer podium kan krijgen in de zorg. De behoefte daaraan bleek duidelijk tijdens De Samentafel, maar de verwondering dat veel gesprekken die we voeren (nog) geen goede gesprekken zijn.

We hebben veel opgehaald en gedeeld met elkaar. En het bracht energie!
We zien dat een goed gesprek voor een ieder anders is, er veel voor nodig is en dat het niet te sturen is. Een goed gesprek is complex, de complexiteit zit in het menselijke, tegelijkertijd is er de eenvoud omdat het zomaar kan ontstaan: zo ook op deze avond. De warmte, het geraakt zijn blijft hangen…

Samentafel Zorg en Dwang in het gedrang, oktober 2019
Tijdens De Samentafel over vrijheid, veiligheid, de maatschappelijke druk en ethiek is het gesprek gegaan over hoe om te gaan met de maatschappelijke schijnveiligheid waarin we soms leven en druk die vanuit de maatschappij ontstaat als gevolg van een incident.
Vanuit verschillende invalshoeken en ervaringsverhalen zijn we tot de conclusie gekomen dat het hebben van een sterke visie en het actief uitdragen daarvan de brug kan maken maken tussen de realiteit en de (soms irreële) maatschappelijke verwachtingen. Ook het vergroten van het bewustzijn door het toepassen van een multiperspectief (er zijn meerdere belangen) in beleidsvoering is van groot belang.