Op 20 januari jl. hielden wij een virtuele thematafel: “De noodzaak van vergaande opschaling van innovaties en digitale zorg” met begeleiding van @Wouter Groot en met inhoudelijke bijdragen van @Tjalke de Jong en @Boris Stam van #Mensken.

Deze drukbezochte digitale Samentafel gaf veel inspiratie en nieuwe inzichten; samengevat het volgende beeld.

Uit de eerste reacties maken we op dat een dergelijk interactief format erg op prijs wordt gesteld, ondanks de virtuele vorm. Ruimte voor dialoog was er met eigenlijk alom herkenning van de noodzaak, en toch…. HOE DAN? We zijn geëindigd met een open vraag: “Wat kan/ ga je morgen doen om innovatie en digitale zorg op te schalen in je eigen invloedsfeer?” Deze vraag concreet beantwoorden en om te zetten naar concrete acties, is uitdagend. We zien deze thematafel dan ook graag als een stap in het proces van innovatie, implementatie en opschaling. Alle deelnemers zijn uitgenodigd om hieraan een vervolg te geven en te reageren met ideeën of suggesties.

Vanuit desamentafel willen we kijken of de vorm van een lerend netwerk kan helpen om hieraan een vorm te geven en de inspiratie en ideeën concreet te maken en te koppelen aan een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld hoe ondersteuning van de mantelzorg en beroepskrachten met technologie kan bijdragen om innovatie en digitale zorg invulling te geven en het lerende netwerk daarbij een “mogelijkmaker” kan zijn.

Doel van desamentafel is uiteindelijk om samen innovaties en digitale zorg naar een volgend niveau te krijgen. Als baanbreker wil ik daarin een doorbraak realiseren. Daar heb ik de hulp van anderen voor nodig. Wil jij ook bijdragen aan onderlinge brainstorm en delen van expertise & ervaringen om innovatie en digitale zorg op te schalen, meld je dan en volg ons dan op @desamentafel.nl

Nieuwsgierig naar de volledige terugkoppeling of heb je een vraag, reageren dan en stuur mij een bericht op wouter@desamentafel.nl

In het zomernummer van de nieuwsbrief zullen we een artikel delen naar een recent interview met Tjalke de Jong over dit onderwerp.

Terugblik thematafel: noodzaak om innovaties en digitale zorg vergaand op te schalen, hoe?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *