Coöperatie desamentafel heeft de afgelopen jaren haar draai gevonden door het organiseren van Samentafels over diverse thema’s in zorg en welzijn. Verschillende stemmen, instrumenten en klankkleuren klinken steeds vaker samen en vormen een mooie melodie. Tijdens De Samentafels gaan wij de dialoog aan met alle aanwezigen, mede aan de hand van ons manifest van Zorg naar Leven. Om dit ‘muzikale succes’ verder te delen, te ‘verlevendigen’ en onze samentafelcommunity verder te vergroten en te verstevigen, introduceren wij nieuwe mogelijkheden tot verbinding met elkaar aan de hand van een metafoor: het theater

Een theater met een solist, een orkest en een publiek. Eén plek en drie rollen die elkaar energie geven, die graag bij elkaar willen zijn en die het samenzijn zich willen ‘her-inneren’.

Het theater
Het theater bestaat bij de gratie van de wereld buiten het theater en de behoefte van mensen om zo nu en dan onderdeel van het theater te zijn. Belangrijk is dat het theater zichtbaar, herkenbaar, vertrouwd, gezellig, aanwezig, betrokken en vernieuwend is. Een plek waar je jezelf mag en kan zijn. Ons theater heet desamentafel en de coöperatie draagt zorg voor deze plek. Hierbij komen faciliterende kosten, daarom vragen wij onze deelnemers om een vrijwillige bijdrage. Soms kan het theater ook ‘op locatie’ georganiseerd worden. Het theater opent graag haar coulissen voor jou, wees welkom.

Het publiek
Het theater desamentafel wil zich inzetten om alle aanwezigen (het publiek, de acteurs, de muzikanten) zich thuis te laten voelen. Een bezoek is een ervaring, een ondervinding. Het publiek wordt uitgenodigd om op zijn of haar eigen wijze deel te nemen aan de voorstelling. Het theater met publiek vormt een kleine afspiegeling van de samenleving. En…misschien wil je wel eens als solist optreden? Het theater staat bekend c.q. is berucht om haar interactie met het publiek. Voordat je het weet doe je mee, los van welke rol dan ook!
Publiek bestaat uit degenen die voor het eerst komen, die incidenteel aanschuiven en die frequent langs komen.

Wij bieden daarom verschillende mogelijkheden om bij te dragen:

Eenmalige bijdrage – de digitale vioolkist
Voor de incidentele bezoeker aan een Samentafel bieden we de mogelijkheid om eenmalig te doneren aan ‘de digitale vioolkist’. Geef wat het je waard is! Jouw bijdrage kun je overmaken op IBAN-nummer NL50ABNA0418238537 t.n.v. desamentafel te Amersfoort onder vermelding van ‘bijdrage aan De Samentafel’ met de datum van De Samentafel erbij.
We maken dit attent op onze site, bij de inschrijving voor De Samentafel en aan het begin van een Samentafel. Mensen kunnen geheel vrijblijvend hun bijdrage bepalen en op deze wijze doen we recht aan ons principe van halen en brengen.


Theater jaarabonnement

Voor de regelmatige bezoeker bieden wij de mogelijkheid van een theater jaarabonnement.
Het werkt als een museumjaarkaart en kost € 75,– excl. BTW. Je bent altijd welkom bij onze Samentafels en andere events en met dit abonnement ondersteun je coöperatie desamentafel meer structureel. Je ontvangt voor het abonnement een factuur.

 

 

Vrienden van desamentafel
Je kunt ook vriend worden van coöperatie desamentafel. Hier gaat het, zoals in goede vriendschappen, om de wederkerigheid van, voor en naar elkaar toe. We gaan met jou of je organisatie in gesprek op zoek naar maatwerk. We kunnen denken aan verschillende vormen van reclame (sponsoring), maar ook aan kennisuitwisseling bij jouw organisatie. Vanuit desamentafel wordt gestreefd naar een meerjarige relatie.

 

 

Het orkest
Het orkest bestaat uit de samentafelaars die de coöperatie laten in- en uitademen, de leden van de coöperatie. Wij zorgen dat het theater leeft, beleeft en voor(t)leeft en daardoor dus zichtbaar is of wordt, herkenbaar en onderscheidend blijft en als uitnodigend en nieuwsgierig bekend staat. Orkestleden treden ook op als solist, tijdens De Samentafels of bij de organisaties waar ze gevraagd worden om muziek te maken.
Om in het orkest te mogen spelen is een jaarlijkse bijdrage vereist. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de ALV.

Interesse?
Als je geïnteresseerd bent in een van deze mogelijkheden en samen met ons muziek wilt maken of beleven, neem dan contact op met een van onze samentafelaars  of met Angelique van der Moezel