John van den hout reageert op vier berichten uit de media (bron: nu.nl)

 

19 mei – Zorguitgaven groeien minder hard dan de Nederlandse economie

De uitgaven aan zorg stegen vorig jaar met 0,8 procent naar 95 miljard euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Dit komt neer op 5.628 euro per Nederlandse inwoner. Dat bedrag is 0,4 procent hoger dan in 2014.

De zorguitgaven in 2013, 2014 en 2015 stegen gemiddeld 0,9 procent per jaar, terwijl de Nederlandse economie in die periode jaarlijks met gemiddeld 1,7 procent groeide (niet gecorrigeerd voor inflatie).

Opnieuw zijn de zorguitgaven als aandeel van het bruto binnenlands product (bbp) gedaald.
Vorig jaar kwam dit neer op 14 procent van het bbp.

John: Dit klinkt kwantitatief als een positief bericht en wordt dit ook zo ervaren?

 

 

18 mei -‘Bijna de helft van de hulpaanvragers kan problemen niet zelfstandig oplossen’
Veel mensen die bij de gemeente aankloppen voor hulp, zijn niet in staat om de problemen zelfstandig op te lossen. Bijna de helft (40 procent) beschikt dan ook niet over een eigen netwerk dat ze voor hulp kunnen inschakelen.

Familieleden of andere bekenden hebben te weinig tijd om te helpen of wonen te ver weg om bij te kunnen springen.

Dit blijkt uit onderzoek van Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat de situatie van de zorg onder de loep heeft genomen. Het gaat om mensen die gebruik willen maken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet en Participatiewet.

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt sinds januari 2015 bij de gemeenten. Ze moeten onder meer ondersteuning bieden bij het vinden van onderdak, hulp in de zorg en het zoeken naar geschikt werk.

Volgens het onderzoek zijn sommige problemen te ingewikkeld. Familieleden of andere bekenden kunnen hier iemand niet voldoende bij ondersteunen.

John: De ervaring leert…

 

25 april – Een op de tien Nederlanders heeft geen netwerk voor hulp bij zorg

Ruim een op de tien Nederlanders beschikt niet over een sociaal netwerk dat hulp en ondersteuning kan bieden als dat nodig is. Bij ouderen en mensen met een beperking is dat een op de vijf. Dat heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) maandag bekendgemaakt op basis van de nieuwste cijfers over de zorg.
Zo’n 2,2 miljoen volwassenen die zelfstandig wonen krijgen hulp bij dagelijkse klussen, zoals het huishouden of het zichzelf aan- en uitkleden.

Ze krijgen daarbij vooral zorg van mensen uit hun sociale netwerk. Niet iedereen kan volgens het SCP echter terugvallen op iemand uit de sociale omgeving als diegene om gezondheidsredenen langdurig (extra) hulp nodig heeft.

John: en leert….

 

topics 4

13 april – Hoge ambtenaar Van der Burg moet kwaliteit gemeentelijke zorg waarborgen

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft Kees van der Burg aangesteld die als ‘aanjager’ de kwaliteit en continuïteit van de zorg in gemeenten moet waarborgen. Van der Burg is directeur-generaal Langdurige Zorg bij het Ministerie van VWS.

Dat meldt vakbond FNV. Aanleiding is het faillissement van zorgorganisatie TSN, waardoor veel gemeenten hun zorg nog niet op orde hebben. TSN was in bijna 230 gemeenten actief. Tot 25 april is de zorg in al die gemeenten gegarandeerd, maar bijna 40 procent van die gemeenten heeft na deze datum nog geen oplossing voor de zorgmedewerkers en hun cliënten. Van der Burg heeft de continuïteit van de zorg in de gemeenten als speerpunt. FNV is blij met het initiatief.

John: en zorgt voor een handeling, een actie…

Als wij deze vier nieuwsfeiten aan elkaar koppelen en antidateren waardoor het een pro-actievere uitstraling krijgt, dan zou de krantenkop van morgen kunnen zijn:

Kees van der Burg heeft opdracht om als aanjager en waarborger het bespaarde en nog niet uitgegeven geld in te zetten om het sociaal netwerk zo te verstevigen dat de kwetsbare en afhankelijke burger erbij kan en mag horen.

Is dat geen goed nieuws!!!

 

John van den Hout,
ondervinder

Topics in de wereld wat wij (zorgvol) leven noemen…

John van den Hout

Ondervinder

See all posts by john

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *