De lerende netwerken hebben tijdens de Coronacrisis niet stil gestaan. Enkele keren zijn de leden digitaal bij elkaar gekomen om hun ervaringen over Corona in relatie tot Vrijheid en Veiligheid met elkaar te delen en is er een openbare rapportage (pdf) opgesteld over het lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid.

De geplande bijeenkomsten die voor het voorjaar stonden gepland, zullen worden doorgeschoven naar het najaar 2020.

De beperking van bezoek tijdens de Coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat er behoefte is ontstaan aan hoe kan worden omgegaan met bezoek NA de Coronacrisis. De aanleiding hiervoor was dat bij bewoners van PG-groepen een zichtbare afname was te zien van het probleemgedrag.
Het is dus interessant om een nieuwe balans te vinden als het gaat om bezoek. Hoe maak je dit bespreekbaar in de groep? Wat zijn verwachtingen van verwanten? Er zijn voldoende vragen die aanleiding hebben gegeven om een nieuw lerend netwerk te starten: ‘Omgaan met bezoek’ (link) te starten. In juli 2020 gaan we hiermee van start.

In het najaar zal het lerend netwerk Medicatieveiligheid en Veilig langer thuis van start gaan. Wil je meer informatie hierover, dan kun je Peter benaderen via lerendnetwerk[@]desamentafel.nl.