Gemeenten hebben de opgave om voor 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag te realiseren en te implementeren. Persoonsgericht en domeinoverstijgend werken met als uitgangspunt de eigen kracht en leefwereld van de persoon. Heldere regie en een gedeeld gevoel van eigenaarschap gericht op vroegtijdig signaleren, voorkomen en beperken van leed.

Naar aanleiding van dit onderwerp hieronder twee gedichten over verwarde personen door Ed Hoornik en John van den Hout.

 

Hebben en zijn 
Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werklijkheid, de andre schijn.
Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.
Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.

Ed Hoornik

—–

Verward Aawee
Ed Hoornik heeft er al over geschreven
de werkwoorden hebben en zijn.
Ik ben klinkt nabij,
klinkt dichtbij,
dat zit natuurlijk in de ik en in het zijn.
Ik heb klinkt verder weg
creëert afstand, ongelijkheid
en dat zit in de heb.
Toch zijn ze beide nodig
tenslotte zijn we allemaal
mensen, personen
en hebben wij allemaal
soms iets verwards
iets vreemds.
Je moest eens weten…
en juist dat is in de ogen van de één of
de ander nog verschillend ook.
In ieder geval is dat leven en
laat de norm niet het leven bepalen
maar laat het leven de norm zijn.

John van den Hout

Verwarde Personen

John van den Hout

Ondervinder

See all posts by john

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *