Vanuit het lerend netwerk vrijheid en veiligheid is bijna 3 jaar geleden een start gemaakt met te onderzoeken of meer vanuit de waarden van cliënt de afwegingen tussen vrijheid en veiligheid kan worden gemaakt.

Elk persoon heeft zo zijn eigen waarden. En bij elk persoon is de belangrijkheid of prioriteit van elke waarde weer anders.
Wanneer dit gekoppeld wordt aan vrijheid en veiligheid, kan bij een persoon de waarde van vrijheid gekoppeld aan bijvoorbeeld verkeersveiligheid veel belangrijker zijn dan voor een ander persoon.
Het gesprek hierover voeren met de cliënt en familie of vertegenwoordiger, in de geest van de wet zorg en dwang, is erg belangrijk. Maar op welke wijze?

De deelnemers van de afgelopen jaargangen het lerend netwerk vrijheid en veiligheid hebben samen met het LUMC Ethiek en medisch recht onderzoek verricht naar het ophalen van waarden in relatie tot vrijheid en veiligheid. Cliënten, medewerkers en verwanten zijn geïnterviewd, data is geanalyseerd en verwerkt. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door ZONMW
De uitkomst is een waardenladder, een mooi instrument om het gesprek te voeren over waarden en de belangrijkheid van elke waarde, gekoppeld aan een casus waar de afweging tussen vrijheid en veiligheid speelt.
De waardeladder wordt nu nog getest en zal in het voorjaar gepresenteerd worden op een symposium dat hierover wordt georganiseerd

We kijken uit om met behulp van de waardenladder een nieuwe stap te maken in het proces van zorg naar leven vanuit de geest van de wet zorg en dwang.

Peter Hoekstra
veroorzaker

Denken vanuit vrijheid en veiligheid met behulp van de waardenladder

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *