Vijf vragen aan John van den Hout over collectief individueel ondervinden. Wat is dat?
Kijk tevens naar de interviews met diverse mensen over het begeleidingstraject bij Hilverzorg vanuit hun eigen ervaringen, uitgevoerd door John in 2015.

Wat is collectief individueel ondervinden?
Het is altijd moeilijk om iets nieuws te definiëren. Woorden zeggen lang niet altijd alles en als je het over iets nieuws hebt, verval je vaak in het overtuigen van of het praten over. En dat is waar een ondervinder nu juist bij vandaan wil blijven.
Vandaar dat is gekozen om de opgedane ervaringen van deelnemers te filmen om te laten zien waarover het gaat en wat de deelnemers hebben ervaren.
Onder aan het interview treft u de links aan van deze filmpjes. Globaal geformuleerd zou ik zeggen dat het een werkwijze is om in regelmatige individuele contacten de collectieve energie te laten werken.

Als ik eerlijk moet zijn, klinkt dat nogal vaag?
Dat klopt ook, dat is vaag en juist dat vage is zo belangrijk om energie te activeren. Ik werk veel met verbeelding en verwondering. Verbeelding en verwondering werken minder als alles helder, duidelijk en concreet is. Een voorbeeld: tien willekeurige mensen kunnen goed met elkaar over het begrip vader praten en iedereen heeft hier zijn eigen beeld, zijn eigen ervaring bij. In het globale, het algemene kunnen we heel goed delen. Zodra we meer concreet worden ontstaan de verschillen, gaan we elkaar proberen te overtuigen. Gaan we over onze eigen vader praten of over onszelf als vader. Mijn mening is dat, natuurlijk afhankelijk van de context, beide nodig zijn. Ik wil alleen een lans breken om soms wat meer bij het algemene, het vage te blijven om daarin het collectieve te kunnen ervaren, te kunnen ondervinden.

Ik begrijp wat je zegt, maar wat heb ik daar nu aan?
Dat weet ik ook niet precies, het enige wat ik inmiddels wel weet, is dat wij er wat aan hebben. Dat er wel degelijk iets gebeurt. Durf naast je professionele expertise, je wetenschappelijke kennis juist je ervaringsdeskundigheid, je ervaringsgerichtheid in te zetten. Laat ik het proberen wat meer context te geven door verbinding te maken met de drie doorbraak-gedachten van Frederique Laloux als hij schrijft over cyane organisaties in zijn boek Reïnvesting Organisations. Hij heeft het dan over zelfsturing, over heelheid en over evolutief doel. Het collectief individueel ondervinden heeft veel van doen met wat hij schrijft over heelheid.
Hij zegt in zijn boek dat organisaties altijd plekken zijn geweest die mensen aanmoedigen op hun werk te komen met een ‘beperkt ‘professioneel ik’ en om andere delen van zichzelf bij de voordeur achter te laten. Organisaties verlangen vaak van ons dat we een mannelijke doortastendheid tonen, vastberadenheid en kracht laten zien, reserves en kwetsbaarheid wegstoppen. Rationaliteit heerst als koning, terwijl onze emotionele, intuïtieve en spirituele kanten vaak onwelkom zijn. Cyane organisaties hebben een consistent stelsel van praktijken ontwikkeld die ons uitnodigen onze innerlijke heelheid weer te omarmen en het geheel van wie we zijn mee te nemen naar ons werk.

Kun je nog wat meer woorden geven aan het begrip collectiviteit of zoals jij het noemt collectieve energie?
Natuurlijk, ik grijp dan graag terug op het gedachtegoed van Carl Gustav Jung. Ik heb de afgelopen jaren Jung gestudeerd. Simpel uiteengezet ziet Jung een individu als energie, waarvan maar een klein gedeelte bewust is. Hij noemt dit de Persona, zeg maar het Ego. Voor het overgrote deel is een individu zichzelf onbewust. In dat onbewuste bevindt zich veel verbondenheid met wat collectief is. Collectiviteit als energie wat zich heeft opgebouwd uit alles wat er is geweest en wat er is. Ik noem het onbewuste graag het slimme onbewuste. Het doet vaak zijn best jou iets te vertellen alleen dat gebeurt altijd versluierd. Via dromen, beelden, geluiden, geuren, fysieke uitingen. Vaak begrijpen wij deze uitingen niet en toch beseffen wij ergens dat ze wel van belang kunnen zijn. Daar als individu meer ruimte aan te durven geven, draagt bij aan de collectieve energie in een organisatie.

Ik hoop wel dat de filmpjes iets meer duidelijkheid zullen geven, want het blijft met woorden toch wel erg abstract.
Dat is ook echt zo. Van groot belang is het zelf te ervaren. Als ondervinder doe ik in de één op één gesprekken dan ook echt mee. Ik neem mijn ervaring in de maatschappelijke gezondheidszorg mee en een ondervindingsgesprek is dus een gesprek vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Wat er gebeurt hangt dus van twee mensen af. Het gaat daarbij om dubbel ontmoeten. Er moet niets (het eerste ontmoeten) en daarin ontstaat de ontmoeting (de tweede ontmoeting). Vanuit jezelf moet je elke keer als het ware jezelf aanzetten. In het gesprek durven meegaan met wat er in jou gaande is en daarin raak je verbonden met collectieve energieën. Verbonden op een andere wijze dan het causale.

John dank je wel voor het beantwoorden van de vragen.

Voor wat betreft de filmpjes is het aan te bevelen om met de trailer te beginnen. Daarin tref je alle deelnemers aan en kun je voor verdere verdieping de personen aanklikken waarnaar je het meest nieuwsgierig bent. Als jezelf met John over deze aanpak wilt praten, dan kun je hem mailen: john@dehictoloog.nl of bellen :06-51515840.

In beeld: Begeleidingsproject ‘Een jaar van collectief individueel ondervinden’.
Uitgevoerd bij HilverZorg door John van den Hout – ondervinder bij de Hictoloog, 2016

Trailer
Patricia Esveld, voorzitter Raad van Bestuur
Ben Hammer, lid Raad van Bestuur
Annie Zijlstra, bestuurssecretaris
Ingrid Tromp, hoofd P&O
John van den Hout, ondervinder bij De Hictoloog
Marion Verheij, wijkmanager Hilversum Noord
Wat is collectief individueel ondervinden?

John van den Hout

Ondervinder

See all posts by john

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *