Daarnaast vanuit die optiek kijken naar hoe dat proces gefaciliteerd en constant verbeterd en vernieuwd kan worden. Ik doe dat met lef en liefde.

Om veranderingen en verbeteringen door te voeren heb je lef nodig en daarmee loop je risico’s. Dat vraagt om transparantie en eerlijkheid in je aanpak en de doelen die je wilt bereiken. Inlevingsvermogen en respect zijn daarin belangrijke waarden. Ook het aanvaarden van fouten die je maakt, hoort daarbij; niet alles gaat zonder vallen of opstaan.

Ik breng 30 jaar ervaring mee als consultant, bestuurder en als deskundige op het gebied van crisismanagement met alle bijhorende facetten. Ervaring in faillissementen gevolgd door succesvolle doorstarten. Daarom noem ik mezelf 'bruggenbouwer'. De 'brug' van het oude naar het nieuwe slaan door tussenkomst van een faillissement. En bruggen bouwen tussen vakbonden, banken, overheden en de gremia in de organisatie managementteam, ondernemingsraad en cliëntenraad. Dat vraagt communicatie en zorgvuldige afwegingen van vaak tegenstrijdige belangen. Daar heb ik veel ervaring in en veel tevreden opdrachtgevers!

Mijn motto: "Aan de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemetjes en die kom ik graag plukken".

Expertise
Begeleiden en bepalen van koers en strategie, crisismanagementvraagstukken en recovery-activiteiten, eerstelijnszorg, care en cure, wonen, zorg en welzijn, lokale overheden.

Charles Laurey,
bruggenbouwer