We zijn vaak geneigd om te blijven hangen in ‘de bovenstroom’ (de werkwijzen die we kennen, de feiten), maar er is veel meer onderstroom. Daar waar onze angsten zitten, onze frustraties, maar natuurlijk ook onze passie, onze ambities, dat wat ons drijft. Als we iets willen veranderen (stroom versnellen) dan willen we daarbij komen. Hierover willen we met elkaar in dialoog.
Kenmerkend voor mij is het zoeken naar een midden waar we elkaar kunnen ontmoeten, verbinding leggen met een diversiteit aan mensen en met elkaar tot de kern komen. Vervolgens wil ik graag met u concrete oplossingen realiseren. Misschien bouwen we een ‘dam’, gooien we wat stenen uit of juist ín de stroom, bij wijze van spreken. In de bovenstroom vinden we onze concrete oplossingen. Ik wil samen met u in die stroom gaan staan en deze versnellen!

In het sociale domein werk ik voor een diversiteit aan organisaties, waarbij ik gericht ben op besturingsvraagstukken. Het samenspel van bestuur, raad van toezicht, cliëntenraad, OR, medewerkers en (externe) stakeholders is mijn werkveld. Daarbij begeleid ik strategische sessies, geef ik organisatieadvies, functioneer ik als projectleider, (interim) bestuurssecretaris en bied ik desgewenst gedurende langere tijd ondersteuning.

Hedwig Kauffman,
stroomversneller