Ik draag bij aan het bewaken van en informeren over de financiële voortgang binnen een bedrijf opdat er goed gestuurd kan worden.

Persoonlijke drijfveren zijn ontwikkelingen op het gebied van communicatie, compassie en verdraagzaamheid. Ontwikkelen met doorzettingsvermogen en kennisverbreding om een bijdrage te leveren aan meer begrip van (groepen) mensen onderling.
Binnen desamentafel richt ik me op efficiënt informatie verwerken en doorgeven.

Expertise
Administrateur midden- en klein bedrijf. Begeleiden en aansturen van medewerkers.

Pamela Berg,
begeleider