Ik beschouw mijzelf als een energiek Veroorzaker.
Met mijn brede, vernieuwende blik op (ouderen)zorg, welzijn en samenwerking veroorzaak ik nieuwe inzichten en beweging die leiden tot de benodigde transities. Ik werk daarbij graag vanuit de bedoeling (van een organisatie, een project of een transitie). Vanuit de bedoeling help ik organisaties zich (weer) te legitimeren en zet ik professionals in hun kracht.

Met mijn kennis, ervaring en bevlogenheid ben ik in staat om veranderprocessen aan te jagen en veranderingen binnen organisaties of samenwerkingsverbanden gerealiseerd te krijgen. Met de nodige reflectie die ik mag geven aan betrokken personen, van bestuurders tot burgers, wordt de sprong gemaakt die nodig is om vooruit te komen.

Samen Leven, Samen Werken, Samen Organiseren, Samen Verantwoorden en Samen Toezien zijn centrale begrippen waarmee ik graag mee werk. Als zelfstandige professional ben ik aangesloten bij het coöperatieve netwerk desamentafel. Vanuit dit netwerk werken we met verschillende archetypen, waaronder dus de Veroorzaker, samen aan een toekomstbestendige zorgsector en helpen we organisaties en professionals bij het (her)vinden van hun bedoeling en hun rol.
Ik richt mij op de domeinen Gezondheidszorg, Ouderenzorg, Welzijn, Burgerbetrokkenheid, Sociaal domein en Gemeentes. Binnen deze domeinen heb ik inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan op de gebieden:

  • Strategie
  • Organisatieverandering
  • Cultuurverandering
  • Samenwerken
  • Conceptontwikkeling
  • Innoveren
  • Technologie
  • Begeleiden van burgercoöperaties

Met pragmatische aanpak stuur ik projecten aan, vervul ik op interim basis functies, begeleid ik verandertrajecten, coach ik individuen of deel ik mijn visie tijdens beleids- en inspiratiebijeenkomsten. Verder ben ik gesprekspartner op strategisch- en uitvoerend niveau voor zorg- en welzijnsorganisaties, domein Jeugd, gemeentes en burgerinitiatieven.

Wat mag ik samen met u Veroorzaken?

Peter Hoekstra
veroorzaker