"De gezondheidszorg en het maatschappelijk veld zijn toe aan een revolutie: roep ik al lange tijd."

Baanbreker

Baanbreker

Ruim 22 jaar geleden ben ik begonnen in de zorg om me te verdiepen in doelmatigheid van organisaties, kortweg hoe je de dingen zo goed mogelijk doet. Optimaliseren van (zorg)processen, bedrijfsvoering en resultaten. Daarna verbreedde die nieuwsgierigheid al snel naar antwoord op de vraag: “Doe je ook de goede dingen?”. Nieuwe methodologieën en een (transformatie)programma heb ik daarvoor samen ontwikkeld met anderen en deze ingezet bij organisaties. Deze gebruik ik in mijn rol als adviseur, programmamanager en interim-bestuurder. Ik heb in de afgelopen jaren geleerd dat het succes van deze trajecten bovenal te danken is aan mijn investering in mensen en het blijven zoeken naar de verbinding. Met patiënten, cliënten en bovenal professionals, het beste uit de ander en daarmee uit jezelf halen is wat mij drijft.

Hoe strijdig het soms ook lijkt, juist in moeilijke tijden en crisis is die verbinding met (de belangen van) alle betrokkenen en met de inhoud cruciaal om grote uitdagingen succesvol aan te gaan. Immers alle belanghebbenden hebben baat bij succes. Dat vraagt om visie, verbinding en soms wat stoutmoedigheid om net een stapje verder te gaan en nieuwe wegen in te slaan.

Een baanbreker, zo noem ik mij. Iemand die dilemma’s afweegt vanuit een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel en ethisch besef. Het klankbord en kritisch vermogen dat hiervoor nodig is, ervaar ik bij desamentafel en bied ik als nieuwe samentafelaar ook graag aan anderen.