De Vlaming Prof. dr. em. Manu Keirse schreef in zijn boek: ‘Zie de mens’ de navolgende schitterende zin: De niet-meetbare kwaliteit dreigt ondergesneeuwd te raken door het meetbare.
Juist deze zin verwoordt in al zijn eenvoud waarom ik mij ondervinder ben gaan noemen. Het telkens opnieuw durven en willen ondervinden, niet als doel op zich maar als middel, om te ervaren waarover het in een bepaalde context dient te gaan.

Het ondervinden pas ik toe op twee beleidsterreinen: Innovatie van diensten Als ondervinder gedraag ik mij hierbij vooral als aanjager en procesbegeleider. Ik richt mij name op innovaties van diensten dan wel producten waarbij het directe contact centraal staat. Hierbij wil ik vooral dat er wordt stilgestaan bij de ervaringen en belevingen van de eindgebruikers in het proces. Bij de ervaren kwaliteit van een ieder en de wederkerigheid die in het contact zo wezenlijk is. Begeleiding en coaching Gebaseerd op het Jungiaanse Filosofische gedachtegoed en mijn eigen ervaringen heb ik een werkwijze ontwikkeld die ik het collectief individueel ondervinden noem. Ook hier speelt het directe contact tussen begeleider en deelnemer als eindgebruikers een essentiële rol. Veel aandacht wordt besteed aan aanwezige energieën, bewuste en onbewuste, individuele en dan wel collectieve. Voor meer informatie wordt verwezen naar een interview en ervaringsfilmpjes die zijn terug te vinden in mijn blog: Wat is collectief individueel ondervinden? Expertise Daarnaast ben ik als samentafelaar betrokken bij de opdrachten van de andere samentafelaars, waarbij ik mijn ondervindingsexpertise op onderdelen zichtbaar dan wel achter de schermen in kan zetten. Mijn ervaring van ruim 30 jaar Maatschappelijke Gezondheidszorg maakt mij breed inzetbaar.

John van den Hout,
ondervinder