Binnen desamentafel typeer ik mezelf als omdenker. Ik denk graag in mogelijkheden en kansen. Als je processen bekijkt vanuit mogelijkheden en durft los te laten, creëer je ruimte voor verbetering. Tevens brengt het mensen en organisaties in beweging. En beweging geeft energie!
De afgelopen jaren heb ik veel verandertrajecten begeleid, zoals bijvoorbeeld het invoeren van zelforganisatie, met name binnen de ouderenzorg. In deze verandertrajecten zijn voor mij visie, verbinding en resultaatgerichtheid belangrijke factoren.
Ik geloof dat samen, creativiteit en ondernemerschap factoren zijn die de non-profit nodig heeft om continuïteit te kunnen waarborgen. Hier lever ik graag een bijdrage aan.
Samen maken we het verschil!

Lúthien Gispen
omdenker