"Een samenleving waarin weer meer ruimte ontstaat om Samen te Leven in gezondheid, dat is een streven waar ik mij dagelijks voor wil inzetten zowel privé en als samentafelaar."

Samenbrenger

Samenbrenger

Het functioneren en welbevinden van klanten en professionals zal meer het referentiepunt moeten zijn van handelen. Het begrip SamenWerken geeft ons richting en zal leidend zijn voor de komende jaren waarin integraliteit steeds belangrijker wordt.

Om dat te bereiken wil ik als 'samenbrenger' veel samenbrengen, mijn kennis en ervaring met die van de klant, financiële middelen en ideeën, diversiteit van professionals, organisaties, belangen en het gezamenlijk belang: de cliënt, patiënt en burger.

Kortom, de perspectieven van klant, medewerker, organisatie en maatschappij, die breng ik graag samen ten dienste van een betere samenleving en maatschappelijke (gezondheids)zorg in het bijzonder.

Hierbij kan ik vertrouwen op mijn ervaring als verpleegkundige, bedrijfskundige gezondheidszorg, directeur in de zorg, adviseur en interimmanager. Ik ga uit van drie basiswaarden: zelfstandigheid, professionaliteit en nabijheid.