"Elkaar de ruimte geven zodat ieder op zijn of haar eigen manier in het leven kan staan."

Ruimtemaker

Ruimtemaker

Het manifest betekent voor mij opkomen voor kwetsbare mensen.
Bewust omgaan met hoe mensen in verdrukking gesteund kunnen worden, in plaats van alleen regels volgen.
Wat kunnen doen voor mensen die geen ruimte voelen, door situaties in de knel zijn gekomen, waardoor ruimte voor leven beperkt wordt.
In de dagelijkse praktijk van een maatschappij waar de schulden industrie een verdienmodel is.
Waar schulden een mens zoveel stress kunnen geven dat er te weinig ruimte overblijft voor leven zoals iemand zou willen.
Mijn archetype is ruimtemaker. Ruimte maken door het erover te hebben, zonder te veroordelen.
Ieder op zijn/haar eigen manier in het leven laten staan.
Openstaan, invoelen, kunnen bijdragen en blijven reflecteren op de bedoeling.