Met de komst van de Wet Zorg en Dwang zal het maken van afwegingen tussen vrijheid en veiligheid gaan plaatsvinden. De leefwereld en daarmee het welbevinden van de bewoner staat hierbij voorop. Afwegingen om iemand een bepaalde vorm van veiligheid te bieden zijn afwegingen die gemaakt kunnen worden op basis van de waarden die een persoon belangrijk vindt. Wanneer een bewoner haar rust vindt in het buiten wandelen, welke vorm van veiligheid dient dan georganiseerd te worden zodat zij dit kan blijven doen. Ethiek komt hierbij kijken.

Dit is dan ook de aanleiding voor de aanjagers (waaronder desamentafel) van het Lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid geweest om een aanvraag te doen bij ZONMW voor onderzoek naar ethische waarden in relatie tot vrijheid en veiligheid.
Deze aanvraag is inmiddels gegund en op 15 november 2019 zal het onderzoek in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) bij de deelnemende organisaties van het Lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid aanvangen.

Via de website van het Lerend netwerk en de nieuwsbrief van desamentafel houden we je op de hoogte van de voortgang.
Meer informatie over het onderzoek kunt u lezen in de Publieksversie visie op Vrijheid en Veiligheid.

Peter Hoekstra