Het woord duurzaam wordt tegenwoordig vaak gekoppeld aan het milieu en onze aarde. Het dagblad Trouw heeft zelfs jaarlijks een duurzame top 100 verkiezing. En tegenwoordig verschijnt er in Trouw op de eerste dinsdag van september de duurzame troonrede. Dit jaar was dit dus op dinsdag 4 september, uitgesproken door Volkert Engelsman, oprichter en directeur van de ecologische onderneming Eosta en de huidige nummer 1 van de duurzame top 100. Hij stelt in de troonrede het volgende:
‘Bio is niet te duur, gangbaar is te goedkoop’.

Vanuit zorgperspectief zou ik ervan willen maken:

‘Zorg met aandacht is niet te duur, gangbaar is te gestandaardiseerd.’

Deze slogan past goed als duurzaamheidsprincipe van het manifest van De Hictoloog. Al jaren praten en schrijven wij in de zorg over het publieke domein, over private mogelijkheden, over ondernemen in de zorg, over zelforganisatie, zelfsturing, standaardisatie en protocollering en echt nergens komt het woord duurzaamheid terug. Duurzaam leven waarin geboorte, ziekte, beperking, leven en sterven een wederkerige plek inneemt, zal zich net zoals het milieu anders inrichten. Wij kunnen nog veel leren van de milieudiscussie en dat terwijl de circulaire gedachte zo met de natuur, het leven te maken heeft. Een duurzame gedachte is om de tegenovers bij elkaar te brengen vanuit een hogere waarde. Dus publiek en privaat zijn beide nodig om goede zorg te organiseren. Niet het één is beter dan het andere. Duurzaamheid houdt juist in dat ze beiden nodig zijn. Juist het omvatten van het duale is de weg naar circulariteit. Volkert schrijft in zijn troonrede de volgende zinnen: ‘Er wil een nieuwe economie ontstaan, waarin ecologische en sociale waarden zijn opgenomen in de welvaartsdefinitie. Om daarbij te helpen, moeten we kraamkamers voor verandering creëren, cocreatie zoeken, prototypes bouwen. Verandering gaat nooit uit van een volgende meerderheid, maar altijd van een trendsettende minderheid met een gedeelde visie. Daar is een zekere rebelsheid voor nodig waartoe ik graag wil oproepen.’

Ik wil bovenstaande alinea graag omvormen voor de zorg om zo ons manifest Van Zorg naar Leven meer kracht te geven.

Voel jij je aangesproken en wil je je aansluiten bij de trendsettende minderheid met deze gedeelde visie?
Onderteken dan het manifest. Wil je met ons in contact komen? Dat kan ook! Stuur dan een e-mail naar De Hictoloog.

John van den Hout, ondervinder

Van Zorg naar Leven is een duurzame gedachte

John van den Hout

Ondervinder

See all posts by john

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *