Soms, heel soms knipper je twee keer met je ogen om te zien of het echt zo is wat er staat. De eerste reflex is de gedachte: “Nou, nou dat is een aanmatigend bericht van een toonaangevend bankier Michiel van Schaik”.
Dus toch maar eens op je in laten werken wat hij stelt. Niet de bal makkelijk terugkaatsen naar de bankiers, waar ook menigeen zo zijn feedback zal hebben: van de “paraplu aanreiken als het droog” is, enzo…….

Er wordt transformationeel leiderschap gemist. Er ontbreekt lange termijn visie, te weinig inzetten van technologie en leefstijlinterventie en opleiden en flexibel inzetten personeel laten te wensen over. Niet het belang van de klant staat voorop maar het belang van de eigen organisatie. En bestuurders zouden het vermogen missen om draagvlak in den brede te verwerven…..En er is nog meer… maar laten we ons maar eens beperken tot deze aspecten die genoemd worden in het interview met Michiel van Schaik in Zorgvisie van 22 februari 2021.

Ik werd er echt even stil van….

Toch maar een weerwoord geschreven. Daar gaat die dan:
Zeker in een verlieslatende bedrijfstak als de Thuiszorg (gemiddeld rendement min 1% tot plus 1%) moet je welhaast visionair en creatief zijn om met de geldende tarieven überhaupt een marge te maken. En daarmee een gezond innovatief bedrijf in de lucht te houden.
ZuidZorg, waarvan ik bestuurder ben, heeft in 2016 rücksichtslos gekozen voor: “terug naar de kern (Wijkzorg)”. Afslanken van het concernoverhead, maximaal digitaliseren van bedrijfsprocessen en zoveel mogelijk outsourcen van specialistische taken en ondersteuningsprocessen dichtbij de zelforganiserende teams onderbrengen.
De verliezen tot en met 2016 bedroegen in vier / vijf jaar tijd een kleine 20 miljoen in totaliteit.

Na de ingrijpende reorganisatie vanaf 2017 is het gemiddeld rendement een kleine 1% met een licht stijgende tendens.

Een dergelijke operatie kostte bijna zes miljoen euro op een kleine honderd miljoen omzet. O ja, en toen we bij de bank om krediet vroegen was het antwoord: “Een prachtig reorganisatieplan en precies datgene dat je zou moeten doen, maar wij financieren het niet…..”. Dus moesten wij vastgoed inzetten om deze reorganisatie te financieren.

Verzekeraars zijn van groot belang in een dergelijk traject. Wij moesten ze overtuigen van de ingrijpende interventies, die tientallen banen kostten en tot massieve inzet van softwaretoepassingen leidde, gekoppeld aan standaardisatie en versimpeling van de bedrijfsprocessen. Dat is gelukt. Zonder hun vertrouwen was dit niet in een periode van drie tot vier (!) jaar gelukt!

Aan het eind van de rit (medio 2020) was de klanttevredenheid rondom de 9 gebleven en de medewerkerstevredenheid ruim gestegen van 6,5 tot inmiddels ruim boven de 7,5 en we zijn er nog niet.
Een succesfactor in een dergelijk proces is: communicatie niet beperkt alleen met OR en CR, maar ook met de RvT en belangrijke stakeholders. ZuidZorg kon in de reorganisatie ‘niet altijd thuis geven……’. Daar hebben zeker omgevingspartijen last van gehad. We deden even niet mee. Transparantie in niet alleen stil staan bij wat goed ging, maar ook wat fout ging. Alleen op deze manier ontstaat er vertrouwen en geloof in de aanpak!

Ja, mijnheer van Schaik een zorgwereld is geen markt en zeker geen faire wereld.

Het staat bol van vrije toetreders, die het marktaandeel van ZuidZorg in de regio van boven de 70% naar onder de 40% lieten dalen in zes jaar tijd. Kwaliteit van nieuwe toetreders laat vaak te wensen over, maar dan is het leed al geschied en het imago verder aangetast.
Technologie heeft de toekomst inderdaad! Maar zie verzekeraars maar eens te overtuigen in het investeren daarin. Dat gaat stapje voor stapje en daarmee jaren overheen.

En een ding staat vast: personele capaciteit schiet de komende decennia te kort. Dus inzet van technologie is nodig om met dezelfde formatie meer cliënten te kunnen bedienen.

ZuidZorg investeert enorm in het vertrouwd maken van onze medewerkers en cliënten met de mooie kanten van technologie. Maar doorlooptijden en het in kunnen zetten vraagt geduld, tact en geluk…..

Heel graag voeren we het debat met de heer van Schaik. Kom eens kijken zou ik willen zeggen!
Het zou echt helpen als banken meer vertrouwen uitspreken in de kwaliteiten van de sector. Natuurlijk gaat het niet altijd goed. Maar het is onze stellige overtuiging dat de sector kan en wil, maar dat het level playing field: Verzekeraars en Gemeenten niet altijd stimulerend is om lef en maatschappelijk ondernemerschap te betonen….. En dan hebben we het natuurlijk nog niet eens over het hels ingewikkelde stelsel dat je bijna niet meer aan de burger kunt uitleggen. Wat een schotten en wat een verantwoordingsmechanismen, vaak gevoed door wantrouwen.

Het is en blijft een prachtige sector maar visie, geduld en doorzettingsvermogen heb je nodig en dat is er echt genoeg zo is mijn stellige overtuiging…….

Menig bankier kan nog een voorbeeld nemen aan het ondernemerschap van vele zorgaanbieders!!

Charles Laurey
(trotse) bestuurder van ZuidZorg

Rabobank: “Zorgbestuurders missen de capaciteiten en ambitie om te veranderen”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *